[Code] Việt hóa trang lý lịch Forumotion.

avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Demo ảnh:
Cách làm:

ACP >> Display >> Colors >> CSS
Cho toàn bộ code sau vào
Code:
#profile-advanced-layout #tabs ul li:nth-child(1) a::before {
content: "Tường nhà";
font-size: 15px;
}
#profile-advanced-layout #tabs ul li:nth-child(3) a::before {
content: "Thống kê";
font-size: 15px;
}
#profile-advanced-layout #tabs ul li:nth-child(4) a::before {
content: "Bạn bè";
font-size: 15px;
}
#profile-advanced-layout #tabs ul li:nth-child(5) a::before {
content: "Liên hệ";
font-size: 15px;
}
#profile-advanced-layout #tabs ul li:nth-child(1) a span, #profile-advanced-layout #tabs ul li:nth-child(3) a span,#profile-advanced-layout #tabs ul li:nth-child(4) a span,#profile-advanced-layout #tabs ul li:nth-child(5) a span {
display: none;
font-size: 0;
position: absolute;
visibility: hidden;
width: 0!important;
}
#codefm

Tags: #code
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá