[Code] Tự động chèn nguồn trang sau copy

avatar

vi0123998456468
155
15
Invision
An toàn
Hỗ trợ viên

Bài viết :
68
Points :
155
Like :
15
Invision
An toàn
Tự động chèn nguồn trang sau copy. Khi một người nào đó vào web của bạn coppy bài viết qua trang của họ, thì nó sẽ được tự động chèn nguồn vào sau khi người đó coppy
Chèn vào trước thẻ </head> đoạn code:
Code:
<script type="text/javascript">
if(document.location.protocol=='http:'){
 var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b-YHwq12Wr3784adbi-bnq');Tynt.i={"ap":"Nguồn gốc bài viết : ","as":"Link gốc : FORUM CỦA BẠN"};
 (function(){var
 
s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var
 
h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();
}
</script>
Thay FORUM CỦA BẠN bằng link forum của bạn
Tags: #code #script #coppy #copy #nguồn #post
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá