[Code] Cảnh báo thành viên chưa post bài

avatar

LASPERPEN172
363
135
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
172
Points :
363
Like :
135
Invision
Quản trị
OFF FM

DemoJS
- In all pages
Code:
$(document).ready(function() {
 var session = _userdata.session_logged_in;
 var posts = _userdata.user_posts;
 var user =  _userdata.username;
 var c = $('#container')[0];

 var mensagem = 'Thằng khốn ' + user + ', mày mà xem chùa không viết bài bố đá cmm nhé  <a href="/faq" target="_blank">FAQ</a>.';

 if(session > 0 && posts < 1) {
    $('<div class="message-guest">' + mensagem + '</div>').insertBefore(c);
 }
});

CSS

Code:
.message-guest {
background: #F5FFF6 url(http://i.imgur.com/g3NBjqp.png) repeat-x;
margin: 5px 0;
border: 1px solid #D3EED5;
color: #1F691C;
display: block;
font-size: 12px;
line-height: 1.6;
padding: 10px;
text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.5);
}


Được sửa bởi lasperpen ngày 1/9/2016, 11:17 am; sửa lần 1.
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav213
303
44
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
213
Points :
303
Like :
44
Punbb
Quản trị
vãi. có cả thể loại cấm viết nữa á Neutral
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49233
500
137
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
233
Points :
500
Like :
137
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Code này ai xem nhiều bài mà không cmt hay post bài mới là nó hiện à ?
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN172
363
135
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
172
Points :
363
Like :
135
Invision
Quản trị
OFF FM
code này ai chưa post bài lần đầu tiên nó sẽ hiện thôi
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá