[Code] Cảnh báo thành viên chưa post bài

avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM

DemoJS
- In all pages
Code:
$(document).ready(function() {
 var session = _userdata.session_logged_in;
 var posts = _userdata.user_posts;
 var user =  _userdata.username;
 var c = $('#container')[0];

 var mensagem = 'Thằng khốn ' + user + ', mày mà xem chùa không viết bài bố đá cmm nhé  <a href="/faq" target="_blank">FAQ</a>.';

 if(session > 0 && posts < 1) {
    $('<div class="message-guest">' + mensagem + '</div>').insertBefore(c);
 }
});

CSS

Code:
.message-guest {
background: #F5FFF6 url(http://i.imgur.com/g3NBjqp.png) repeat-x;
margin: 5px 0;
border: 1px solid #D3EED5;
color: #1F691C;
display: block;
font-size: 12px;
line-height: 1.6;
padding: 10px;
text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.5);
}


Được sửa bởi lasperpen ngày 1/9/2016, 11:17 am; sửa lần 1.
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav217
311
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
217
Points :
311
Like :
46
Punbb
Quản trị
vãi. có cả thể loại cấm viết nữa á Neutral
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Code này ai xem nhiều bài mà không cmt hay post bài mới là nó hiện à ?
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM
code này ai chưa post bài lần đầu tiên nó sẽ hiện thôi
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá