[Blogger] code style khung chọn tất cả cho blogger

avatar

the_dav217
311
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
217
Points :
311
Like :
46
Punbb
Quản trị
Đầu tiên các bạn cho doạn này vào templant trước
demo:

Code:
<style>
.codebox{background:transparent;border:0 none;margin:0 0 10px}
.codebox dd{background:transparent;margin:0;padding:0}

.codebox > dt {
font-size: 1em;
text-transform: uppercase;
position: relative;
background: url(//i83.servimg.com/u/f83/16/58/89/73/page_w10.png) no-repeat scroll 10px center #f7f7f7;
color: #575757;
border: 1px solid silver;
margin: 0 auto;
height: 30px!important;
font-weight: bold;
line-height: 27px!important;
text-align: left!important;
padding: 2px 20px 0 30px!important;
}

.codebox dd.cont_code {
background: #FFF;
max-height: 456px;
overflow: auto;
position: relative;
border: 1px solid silver;
border-top: 0;
padding: 20px;
margin: 0 auto;
}

#hotrofmForm textarea {
    background: #eee;
    color: #464646;
    border: 1px #A0C4EA dashed;
    width: 100%;
}

.hotroffmchontat  {
    float: right;
    font-weight: bold;
line-height: 27px!important;
}
</style>

Sau đó khi chia sẻ hoặc share cho de nào đó thì bạn cho code sau vào khung soạn thảo

Code:
<form id="hotrofmForm">
<dl class="codebox"><dt>Code: <input class="hotroffmchontat" name="button" onclick="javascript:this.form.MyTextBox.focus();this.form.MyTextBox.select();" type="button" value="Chọn toàn bộ"/></dt><dd>
 <textarea cols="59" name="MyTextBox" rows="18" wrap="on" style="background:#eee; color:#464646; border:1px #A0C4EA dashed;">

Nội dung code

</textarea>
</dd>
</dl> </form>

đoạn nội dung code nhớ sửa lại :)
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá