[Code] Code prefix cho #cungchuyenmuc

avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Bài viết cùng chuyên mục xem ở đây :

Code:
http://www.hotrofm.net/t7-code-hien-12-bai-viet-cung-chuyen-muc-cuc-dep

Thêm js :

Title : Cùng chuyên mục

Placement : KO tick

Javascript :

Code:
$(function () {
        $.ajax({
            url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
            success: function (a) {
                $(".post-entry:first").after('<ul id="cungchuyenmuc">
  <center><a href="/f{FORUM_ID}-forum" style="font-weight: bold;z-index:999999999!Important">Bài viết cùng chuyên mục</a></center><div class="borderccm"></div><div class="borderccm2"></div><div style="height: 26px;margin:5px 0px;margin-left: 296px;margin-top: -20px;margin-bottom: 13px;"></div>');
                22 < $(a).find("title").length ? so = 22 : so = $(a).find("title").length;
                for (i = 2; i < so; i++) $('<li><span><a href="' + $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq(" + i + ")").text() + "</a></span></li>").appendTo("#cungchuyenmuc")
            }
        })
    });

Nhớ link js này !

Vào view_topic thêm vào cuối :
Code:
<script src="link cùng chuyên mục" type="text/javascript"></script>
<script>setTimeout(function() {
 function lang_vi(a){
   a=a.toLowerCase();a=a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g,"a");
   a=a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g,"e");
   a=a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g,"i");
   a=a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g,"o");
   a=a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,"u");
   a=a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g,"y");
   a=a.replace(/\u0111/g,"d");
   a=a.replace(/\W+/g,"-");
   return a.replace(/^\-+|\-+$/g,"");}
 $(function(){$("ul#cungchuyenmuc a,a[href^='/t'], a[href^='http://"+location.host+"/t']").html(function(){var a=$(this).text();
if(/^\[([^\[\]]+)\]/.test(a))
  return a.replace(/^\[[^\[\]]+\]/,function(a){
    return'<span class="prefix '+lang_vi(a)+'">'+a.slice(1,-1)+"</span>";}
                  );});});}, 3000);</script>
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Mình thấy thêm cái prefix vào thì những ảnh được chèn link bài viết (VD: /t123-ten-bai-viet) thì sẽ không hiển thị, ko hiểu vì sao
 Trả lời bài viết
avatar

Admin285
563
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
285
Points :
563
Like :
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
@Kou94 đấy là do jquery làm chung chung quá. muốn ko hiện phải sửa lại chỉ ở tiêu đề hoặc ở đâu thôi thì nó sẽ ko hiện ở bài viết :)
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá