[Code] Trang chủ trong suốt dạng tin tức cho forumotion.

avatar

Karbyz49233
501
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
233
Points :
501
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Demo ảnh:
Hướng dẫn:

ACP >> Modules >> HTML pages management
Tạo trang HTML mới và cho code này vào:
Code:

<!-- HEADER --><table class="font_la_tabele" align=center width=677px height=165px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/header20.png) no-repeat center;">
<td align=center style="font-family: Impact; text-shadow: black 0px 0px 10px; color: white; font-size: 70px; opacity: 0.6;filter:alpha(opacity=60);">Mesaj in header</td>
</table>
<!-- SFARSIT-HEADER -->

<!-- MENIU --><table class="font_la_tabele" cellpadding=0 cellspacing=0 align=center height=28px>
<tr><td width=24px height=28px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/menu110.png) no-repeat left;"></td>
<td class="meniu" style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/menu210.png) repeat-x;">

<a href="LINK">LINK</a><a href="LINK">LINK</a><a href="LINK">LINK</a><a href="LINK">LINK</a><a href="LINK">LINK</a>

</td>
<td width=24px height=28px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/menu310.png) no-repeat right;"></td></tr>
</table>
<!-- SFARSIT-MENIU -->

<br><br>


<!-- CONTINUT PRINCIPAL --><table class="font_la_tabele" align=center cellspacing=1 cellpadding=1>
<tr>
<td>

<!-- TABEL MARE --><table class="font_la_tabele" width=576px cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
<td height=28px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/main110.png) no-repeat center;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/main210.png) repeat-y center; padding-right: 22px; padding-left: 22px;">

Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut<br>Continut

</td>
</tr>
<tr>
<td height=27px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/main310.png) no-repeat center;"></td>
</tr>
</table>
<!-- SFARSIT-TABEL MARE -->

</td>
<td>

<!-- WIDGET-URI(TABELELE MICI) -->
<table class="font_la_widget" width=205px cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
<td align=center height=29px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/widget11.png) no-repeat center; font-size: 15px; color: white; font-weight: bold;">Nume Widget</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width=179px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/widget12.png) repeat-y center; text-align: left; padding-left: 19px; padding-right: 19px;">continut<br>continut<br>continut<br>continut<br>continut</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width=179px height=8px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/widget13.png) no-repeat center;"></td>
</tr>
</table>


<br>

<table class="font_la_widget" width=205px cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
<td align=center height=29px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/widget11.png) no-repeat center; font-size: 15px; color: white; font-weight: bold;">Nume Widget</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width=179px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/widget12.png) repeat-y center; text-align: left; padding-left: 19px; padding-right: 19px;">continut<br>continut<br>continut<br>continut<br>continut</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width=179px height=8px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/widget13.png) no-repeat center;"></td>
</tr>
</table>


<br>

<table class="font_la_widget" width=205px cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
<td align=center height=29px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/widget11.png) no-repeat center; font-size: 15px; color: white; font-weight: bold;">Nume Widget</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width=179px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/widget12.png) repeat-y center; text-align: left; padding-left: 19px; padding-right: 19px;">continut<br>continut<br>continut<br>continut<br>continut</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width=179px height=8px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/widget13.png) no-repeat center;"></td>
</tr>
</table>
<!-- SFARSIT-WIDGET-URI -->
</td>
</tr>
</table>

<!-- SFARSIT-CONTINUT PRINCIPAL -->

<br><br>

<!-- FOOTER -->
<table id="footer" class="font_la_tabele" align=center width=732px height=51px style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/footer21.png) no-repeat center;padding-left: 15px;padding-right: 15px;">
<td align=left style="font-weight: bold; font-size: 13px;">(c)Copyright forumul tau-toate drepturile rezervat</td>

<td align=right style="color: white;">Hosted by <a href="http://www.forumgratuit.ro">forumgratuit</a><br>Created by <a href="http://fg-coding.forum.st" target=_blank>darkspectre</a></td>
</table>
<!-- SFARSIT-FOOTER -->

<!-- CSS-UL TEMPLATE-ULUI -->
<style>
body{
background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/11/96/49/61/bg11.jpg) fixed;
line-height: normal;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 12px;
padding-top: 5px;}

.font_la_tabele{
line-height: normal;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 12px;}

.font_la_widget{
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 12px;
color: white;}

.font_la_widget a{
color: #1CB7FF;}

.font_la_widget a:hover{
color: #00A7F5;}

img{border: none;}

a{text-decoration: none;
color: #004F71;}

a:hover{color: #004271;}

.meniu a{color: white;
margin-right: 10px;}

.meniu a:hover{color: PaleTurquoise;}

#footer {color: white;}

#footer a{color: white;}
</style>
<!-- SFARSIT-MENIU CSS-UL TEMPLATE-ULUI -->

Nhớ sửa lại cho phù hợp với forum bạn nhé
#codefm

Tags: #code
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav216
309
45
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
216
Points :
309
Like :
45
Punbb
Quản trị
style này darkpacge trước thiết kế, forum đó ngày trước toàn skin đẹp. Việt nam toàn sang copy rùi sửa nguồn như thật
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá