[Code] Nút lên top chuyên nghiệp rip by trandangduat

avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ

Demo


Code:
https://brivium.com/Cách làm


Vào overall_footer_begin[/url] thêm vào cuối :

Code:
<script>
jQuery(document).ready(function() {
var offset = 220;
var duration = 500;
jQuery(window).scroll(function() {
if (jQuery(this).scrollTop() > offset) {
jQuery('.back-to-top').fadeIn(duration);
} else {
jQuery('.back-to-top').fadeOut(duration);
}
});
 
jQuery('.back-to-top').click(function(event) {
event.preventDefault();
jQuery('html, body').animate({scrollTop: 0}, duration);
return false;
})
});
</script>
 
<style>
div#page {
max-width: 900px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
padding: 20px;
}
 
.back-to-top {
    position: fixed;
    right: 10px;
    bottom: 30px;
    display: none;
    width: 50px;
    height: 50px;
    background-color: rgba(68,68,68,0.5);
    color: white;
    border-radius: 100%;
    z-index: 9998;
    text-align: center;
    transition: background 0.6s;
}
 
.back-to-top:hover {
background-color: rgba(135, 135, 135, 0.50);
text-decoration: none;
}
  .back-to-top i {
    transition: all .5s;
    font-size: 35px;
    position: absolute;
    left: 50%;
    top: 45%;
    -webkit-transform: rotate(-45deg) translateY(-50%);
    -ms-transform: rotate(-45deg) translateY(-50%);
    transform: rotate(-45deg) translateY(-50%);
}
  .back-to-top i:hover {
    font-size: 60px;
    color: #ff7800;
    text-shadow: 0 0 2px white,0 0 2px white,0 0 2px white,0 0 2px white,0 0 2px white;
    transition: all .5s;
}
  a.back-to-top:hover {
    background: none!Important;
}
</style>
 
<a class="back-to-top" href="#"><i class="fa fa-plane" aria-hidden="true"></i></a>
 

Thế thôi Smile +1 nhé Smile
Tags: #top #trandangduat
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá