[Code] Cách sử dụng :hover

avatar

Admin285
563
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
285
Points :
563
Like :
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai

Cấu trúc của :hover


Ví dụ với mẫu html sau
Code:
<a class="hotrofm" href="http://www.hotrofm.net/"><span class="classhotro">hotrofm</span></a>

khi không có class thì tôi chọn a

Code:
a:hover {
    property : value;
}

Nếu có class thì tôi sẽ chọn class hotrofm

Code:
a.hotrofm:hover {
    property : value;
}

Sử dụng :hover với thuộc tính affter và before


không viết :before::hover mà hãy viết :hover::before

Code:
a:hover::before {
    property : value;
}

Tương tự after cũng thế

Code:
a:hover::after {
    property : value;
}

Sử dụng :hover áp dụng chọn cho class ở trong


ở đây mình chọn classhotro

Code:
a.hotrofm:hover .classhotro {
    property : value;
}
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá