[Code] Thanh nav đơn giản

avatar

roseila23109
11
0
Punbb
An toàn
Thành viên mới
Thành viên mới

Bài viết :
9
Points :
11
Like :
0
Punbb
An toàn

Demo
Khi rê chuột vào:Cách làm


Thanh nav khá đơn giản , ai thích thì xài, có gì thì chỉnh thông số theo ý thích của mình

ACP->HTML & JAVASCRIPT ->Javascript codes management
Title * : Tùy thích
Menu Placement : In all the pages


Code:
document.write('<style type="text/css">#menu,#menu a{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;padding:3px}#menu,#menu #bar,#menu a,#menu a:hover{font-weight:700}#menu{position:fixed;top:70px;left:-192px;width:210px;height:450px;font-size:14px;color:#09f;overflow:hidden;border:1px solid #09f;background:#fff}#menu:hover{left:0}#menu a{font-size:12px;line-height:20px;color:#09f;font-style:normal;text-decoration:none}#menu a:hover{color:#09f}#menu #bar{position:absolute;top:0;right:0;width:25px;padding:2px;text-align:center;height:460px;font-size:12px;background:#09f;border-left:1px solid #09f;color:#fff}#menu hr{border:5px solid #fff;border-left:0;color:#09f;height:1px;text-align:center;width:100%;background:#000;}</style>');
$(function() {
  document.body.insertAdjacentHTML('beforeEnd', '<div id="menu">
<div id="bar"><br><br><br><br><br><br>T<br>R<br>U<br>Y<br><br><br>C<br>Ậ<br>P<br><br><br>N<br>H<br>A<br>N<br>H</div>
<a rel="nofollow" href="/">Trang chủ</a><br>
<a rel="nofollow" href="/memberlist">Thành viên </a><br>
<hr><span style="color:#0d7cc9">DIỄN&nbsp; ĐÀN</span>
<br>
<a rel="nofollow" href="/search">Tìm kiếm</a><br>
<a rel="nofollow" href="/faq">Trợ&nbsp; giúp</a><br>
<hr><span style="color:#0d7cc9">ỨNG&nbsp; DỤNG</span>
<br>
<a rel="nofollow" href="/#">Game</a><br>
<a rel="nofollow" href="/#">Up ảnh</a><br>
</div>');
});

Tags: #code
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt238
388
80
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
238
Points :
388
Like :
80
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Kitkat à Very Happy
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83180
314
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
180
Points :
314
Like :
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Nav này ít người dùng cho forum
Nó chỉ phù hợp cho làm trang Home là hợp lý
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt238
388
80
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
238
Points :
388
Like :
80
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thêm code sau vào footer_begin , hoặc footer_end để đỡ bị lỗi js :

Code:
<style type="text/css">
  #menu,
  #menu a {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    padding: 3px
  }
 
  #menu,
  #menu #bar,
  #menu a,
  #menu a:hover {
    font-weight: 700
  }
 
  #menu {
    position: fixed;
    top: 70px;
    left: -192px;
    width: 210px;
    height: 450px;
    font-size: 14px;
    color: #09f;
    overflow: hidden;
    border: 1px solid #09f;
    background: #fff
  }
 
  #menu:hover {
    left: 0
  }
 
  #menu a {
    font-size: 12px;
    line-height: 20px;
    color: #09f;
    font-style: normal;
    text-decoration: none
  }
 
  #menu a:hover {
    color: #09f
  }
 
  #menu #bar {
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 0;
    width: 25px;
    padding: 2px;
    text-align: center;
    height: 460px;
    font-size: 12px;
    background: #09f;
    border-left: 1px solid #09f;
    color: #fff
  }
 
  #menu hr {
    border: 5px solid #fff;
    border-left: 0;
    color: #09f;
    height: 1px;
    text-align: center;
    width: 100%;
    background: #000;
  }

</style>
<div id="menu">
  <div id="bar">
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>T
    <br>R
    <br>U
    <br>Y
    <br>
    <br>
    <br>C
    <br>Ậ
    <br>P
    <br>
    <br>
    <br>N
    <br>H
    <br>A
    <br>N
    <br>H</div>
  <a rel="nofollow" href="/">Trang chủ</a>
  <br>
  <a rel="nofollow" href="/memberlist">Thành viên </a>
  <br>
  <hr><span style="color:#0d7cc9">DIỄN&nbsp; ĐÀN</span>
  <br>
  <a rel="nofollow" href="/search">Tìm kiếm</a>
  <br>
  <a rel="nofollow" href="/faq">Trợ&nbsp; giúp</a>
  <br>
  <hr><span style="color:#0d7cc9">ỨNG&nbsp; DỤNG</span>
  <br>
  <a rel="nofollow" href="/#">Game</a>
  <br>
  <a rel="nofollow" href="/#">Up ảnh</a>
  <br>
</div>
 Trả lời bài viết
avatar

roseila23109
11
0
Punbb
An toàn
Thành viên mới
Thành viên mới

Bài viết :
9
Points :
11
Like :
0
Punbb
An toàn
Ừ thank chú Duat , con Kitkat đây Very Happy
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá