[Code] Giới hạn số ký tự tối thiểu khi gửi bài viết trong diễn đàn.

avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Demo:


Hướng dẫn:

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> Create a new javascript

Title * : Giới hạn ký tự tối thiểu
Placement: In all the pages (nếu muốn áp dụng cả khi gửi chủ đề) hoặc In the Topics (nếu muốn chỉ áp dụng ở quickreply)
Javascript Code * :
Code:
  $(function () {
      var min = 10,
              a;
      $("input[name='post']").click(function () {  
          a = $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val().replace(/\s|\[\/?(b|i|u|strike|list(=(1|a))?|\*|quote(=".+")?|hr|code|spoiler(=[^\[\]]*)?|hide|table|tr|td|img.+\/img|flash.+\/flash|youtube.+\/youtube|dailymotion.+\/dailymotion|size(=\d+)?|color(=#.{6})?|font(=[^\[\]]*)?|url(=[^\s\[\]]*)?|rand|flipv|fliph|blur|fade|wow|sub|sup|updown|scroll|justify|right|center|left)\]/gi, '').length;  
          if (min > a) return alert("Bài viết quá ngắn!\nSố ký tự tối thiểu là " + min + " ký tự.\nBạn cần viết thêm " + (min - a) + " ký tự nữa mới có thể gửi bài."), !1
      })
    });

Lưu ý:

Trong code trên, số 10 là số ký tự tối thiểu để thành viên có thể đăng bài viết. Bạn có thể thay đổi nó bằng số bạn muốn.
Tags: #code #tuts
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá