[Hỏi đáp] làm sao để có chủ đề bài viết mỗi box

avatar

nkoxdl68
135
19
Punbb
An toàn
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
làm sao để có chủ đề bài viết mỗi box ạ

index_box:

Code:
<div class="pun-crumbs" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
 <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
</div>
<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
 <!-- BEGIN tablehead -->
 <div class="main-head">
 <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
 </div>
 <div class="main-content">
 <table cellspacing="0" class="table">
 <tbody class="statused">
 <!-- END tablehead -->
 <!-- BEGIN forumrow -->
 <tr>
 <td class="tcl" style="padding-right: 0; padding-left: 60px;">
 <span class="status" style="margin-right: -32px; margin-left: -46px;">
 <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
 </span>
 <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
 <br />
 {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
 <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
 <br />
 {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
 <!-- END switch_moderators_links -->
 <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
 <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
 </td>
 <td class="tcr" style="border-left: 0">
                            <!-- BEGIN avatar -->
                            <span class="lastpost-avatar">{catrow.forumrow.avatar.LAST_POST_AVATAR}</span>
                            <!-- END avatar -->
 <div class="lastpost">
 <!-- BEGIN switch_topic_title -->
 <a style="font-weight:700" href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
 <!-- END switch_topic_title -->
 {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
 </div>
 </td>
 </tr>
 <!-- END forumrow -->
 <!-- BEGIN tablefoot -->
 </tbody>
 </table>
 </div>
 <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>
<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
 <ul>
 <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
 <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
 <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
 </ul>
 <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
 <p class="right">
 <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" rel="nofollow">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
 </p>
 <!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->
 Trả lời bài viết
avatar

The Kai102
188
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
Hỗ trợ viên

Bài viết :
102
Points :
188
Like :
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
Tìm
Code:
{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}

thêm dưới nó code
Code:

<br/>
Chủ đề : {catrow.forumrow.TOPICS} / Bài viết : {catrow.forumrow.POSTS}
 Trả lời bài viết
avatar

nkoxdl68
135
19
Punbb
An toàn
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
@The Kai đã viết:Tìm
Code:
{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}

thêm dưới nó code
Code:

<br/>
Chủ đề : {catrow.forumrow.TOPICS} / Bài viết : {catrow.forumrow.POSTS}

có khoảng trống là sao ạ

http://vietgame.forum.st/
 Trả lời bài viết
avatar

The Kai102
188
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
Hỗ trợ viên

Bài viết :
102
Points :
188
Like :
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
xóa cái <br/> đi là dc
Code:

<br/>
Chủ đề : {catrow.forumrow.TOPICS} / Bài viết : {catrow.forumrow.POSTS}
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Đã giúp !
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá