[Code] Đóng mở box

avatar

The Kai102
187
35
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
Hỗ trợ viên

Bài viết :
102
Points :
187
Like :
35
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
Demo :
Demo online : http://diendan.ngoinhagame.com/

Hướng dẫn :
ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> Add a Javascript Code

- Title * : Đóng mở box
- Placement : In all the pages
- Javascript Code * : dùng code dưới
Code:
$(function(){$(".main-head").prepend('<span class="collapse" style="padding: 0px; float:right;width: 16px;height: 16px;overflow: hidden;"><img src="http://i.imgur.com/Wu126eP.png" alt="Đóng" /><img class="hide" src="http://i.imgur.com/53WuN50.png" alt="fmOpen" /></span>');$(".collapse").each(function(index){$(this).attr("id","fmvicollapse"+location.pathname+index);if(my_getcookie("fmvicollapse"+location.pathname+index)=="1"){$(this).children("img[alt='Đóng']").hide();$(this).children("img[alt='fmOpen']").show();$(this).parent().next().hide()}});$(".collapse img[alt='Đóng']").click(function(){my_setcookie($(this).parent().attr("id"),1,1,0);$(this).hide().next().show();$(this).parent().parent().next().hide()});$(".collapse img[alt='fmOpen']").click(function(){my_setcookie($(this).parent().attr("id"),0,1,0);$(this).hide().prev().show();$(this).parent().parent().next().show()})});

Các bạn có thể thay đổi lại 2 icon đóng mở theo sở thích của các bạn nhé !
Code:
http://i.imgur.com/Wu126eP.png
và
Code:
http://i.imgur.com/53WuN50.png

Nếu icon quá to hoặc nhỏ thì thay đổi lại lại chiều rộng và dài của nó luôn nha
Code:
width: 16px;height: 16px

Sữa lại cho phù hợp là OK !
Tags: #code #tuts
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá