[Code] Tạo icon riêng cho từng box

avatar

The Kai102
188
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
Hỗ trợ viên

Bài viết :
102
Points :
188
Like :
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai

Demo
Cách làm

- Vào index_box


- Tìm code sau
Code:
   <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}"/>

- Thay bằng
Code:
    <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" value="{catrow.forumrow.FORUM_NAME}"  />

- Tiếp tục tìm
Code:
<!-- BEGIN catrow -->

- Chèn dưới nó = code sau

Code:

   <script type="text/javascript">
    $("[value='Tên box cần thay icon']").replaceWith('<img src="link ảnh thay thế">');

    </script>

- Với mỗi box cần thay ta sẽ thêm 1 đoạn code sau
Code:
   $("[value='Tên box cần thay icon']").replaceWith('<img src="link ảnh thay thế">');

Lưu ý : Kích thước icon thay thế phải bằng kích thước của icon mặc định . Nếu không icon sẽ nhỏ hoặc lớn làm vỡ khung
Nguồn : cntt-k3
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá