[Topx] advanced statistics latest

avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM

Demo :


Sử dụng được tất cả version

CODE

memberlist_body

Tìm đoạn <!-- END memberrow -->
Thêm bên dưới nó code sau
Code:
<span style="display:none" class="tcl avatar-minie">  <span class="newmmem">
        <!-- BEGIN memberrow -->
<li>

  <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">
    <span class="tcl avatar-minir">{memberrow.USERNAME}</span>
</a>
<span class="lastRight"> {memberrow.JOINED} </span>
  </li>

<!-- END memberrow -->
</span>
</span>

index_body

Code:
<table width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="blocksubhead" nowrap="nowrap" align="left">
                <div id="ctop_select_2" href="#" rel="nofollow" class="popupmenu"> <a class="popupctrl" id="yui-gen1"><span class="topchon" id="ctop_title_2">Top Members</span></a> </div>
            </td>
            <td class="blocksubhead" nowrap="nowrap" width="100%">
                <ul id="last">
                   <li class="selec_last selected" data="0"> All Forums</li>
                   <li class="selec_last" data="1"> Tabs1</li>
                   <li class="selec_last" data="2"> Tabs2</li>
                   <li class="selec_last" data="3"> Tabs3</li>
                </ul>
            </td>
        </tr>
      <!--<tr>-->
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
      {giefmod_index1.MODVAR}
        <!-- END giefmod_index1 -->
        </tr>
    </tbody>
</table>

mod_most_active_topics

Code:
<tr>
    <td class="blocksubhead" style="height: 1px;" nowrap="nowrap">
        <div id="ctop_select_4" href="#" rel="nofollow" class="popupmenu"> <a href="javascript://" class="popupctrl" id="yui-gen3"><span class="topchon" id="ctop_title_4">News Members</span></a> </div>
    </td>
</tr>
<td class="alt1" valign="top" id="changstats_topbox_2" style="padding: 6px;background: white;border: 1px solid #DFDFDF;">
    <div id="active_starters1" nowrap="nowrap">
        <ul class="latest_topics1 topptv" href="/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username" style="height: 115px;margin: -0.3em 0 !important">
          <div id="topp"></div>
<script>
if (sessionStorage.getItem('tvnew') == null) {
    $.get(jQuery('.topptv').attr('href'), function(b) {
        $('#topp').html($('span.avatar-minie > span:lt(5)', b).html());
  $('#topp .lastRight').text(function() { return this.innerHTML.replace("/2012", "").replace("/2013", "").replace("/2014", "").replace("/2015", "").replace("/2016", "").replace("/2017", "").replace("/", "-") });
        var a = $('#topp').html();
        sessionStorage.setItem('tvnew', '' + a + '');
    })
} else {
    $('#topp').html(sessionStorage.getItem('tvnew'))
}
$(function() {
    $("#active_topics a, #viewed_topics a").after(function() {
        return '<span class="lastRight">' + this.title.replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, "$1") + '</span>'
    });
    $("#top_posters .lastRight").text(function() {
        return this.innerHTML.replace(/(\d+)\s.+/, "$1")
    });
});
</script>
        </ul>
    </div>
</td>

mod_recent_topics

Code:
<td class="datacontainer" rowspan="3" valign="top" id="changstats_latestposts" style="padding:6px;background:white;border:1px solid #DFDFDF;position:relative">
    <div class="thead_latest" style="color: #373434;font-style:italic;font-size:13px;border-bottom:1px solid #E6E6E6">
        <span>Chủ đề</span>
        <span style="float: right;margin-right: 30px;">Người gửi cuối</span>
    </div>
<!-- BEGIN classical_row -->
    <div id="las_topx" class="lasperpen">
        <ul class="latest_topics baixemnhieu" style="max-height:300px">
          <!-- BEGIN recent_topic_row -->
            <li>
                <span class="leftrecent">
                  <img src="http://sv1.upsieutoc.com/2016/10/04/post_old.gif" alt="" width="15" height="15" style=" margin-right: 5px; " /><a title="{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}" class="topictitle">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
                </span>
                <span class="imgstatus" >
                   <img src="http://sv1.upsieutoc.com/2016/10/04/post_old.png" />
                </span>
                <span class="rightrecent">
                   <!-- BEGIN switch_poster --> <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a> <!-- END switch_poster -->
                   <!-- BEGIN switch_poster_guest --> {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER} <!-- END switch_poster_guest -->
                </span>
            </li>
          <!-- END recent_topic_row -->
        </ul>
    </div>
<!-- END classical_row -->
</td>

mod_top_posters

Code:
<td class="alt1" valign="top" id="changstats_topbox_2" style="height: 130px;padding: 6px;background: white;border: 1px solid #DFDFDF;">
    <div id="top_posters" nowrap="nowrap">
        <ul id="top_posters" class="latest_topics1" style="margin: -0.3em 0 !important">
      <!-- BEGIN POSTER -->
         <li>
               {POSTER.NAME}  
            <span class="lastRight">
            {POSTER.NB_POSTS}
            </span>
         </li>
         <!-- END POSTER -->
        </ul>
    </div>
</td>

CSS

Code:
#top_posters strong,#topp strong,.rightrecent strong{font-weight:100!important}
.topchon{background:#fff;font-weight:700;color:#141414;text-decoration:none;padding:0 8px;float:left;border-top:1px solid #d3d3d3;border-right:1px solid #d3d3d3;border-left:1px solid #d3d3d3;border-bottom:1px solid #fff;border-top-left-radius:5px;-webkit-border-top-left-radius:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-khtml-border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;-webkit-border-top-right-radius:5px;-moz-border-radius-topright:5px;-khtml-border-top-right-radius:5px;display:inline-block;line-height:25px;cursor:pointer;outline:0 none;white-space:nowrap;word-wrap:normal;height:16px;padding-bottom:11px;z-index:11;position:relative;border-bottom:0;margin-bottom:-3px}
#last{list-style:none}
#last li{font-weight:700;background:#ECECEC;color:#7B7B7B;text-decoration:none;padding:0 8px;margin-right:-1px;border-top:1px solid #d3d3d3;border-right:1px solid #d3d3d3;border-left:1px solid #d3d3d3;border-bottom:1px solid #d3d3d3;border-top-left-radius:5px;-webkit-border-top-left-radius:5px;-moz-border-radius-topleft:5px;-khtml-border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;-webkit-border-top-right-radius:5px;-moz-border-radius-topright:5px;-khtml-border-top-right-radius:5px;display:inline-block;line-height:25px;cursor:pointer;outline:0 none;white-space:nowrap;word-wrap:normal;height:24px;margin-right:15px;margin-bottom:-5px}
#last li.selected{z-index:11;position:relative;border-bottom:0;background:#fff;padding-bottom:1px;color:#494949}
.latest_topics1{margin:0!important;padding:0 0 0 27px;text-align:left;height:129px;overflow:hidden}
.top_posters,.latest_topics1,.users_week1,.users_month1{width:150px}
.latest_topics1{padding:4px 0}
.latest_topics{margin:0!important;padding:0 0 0 15px;text-align:left}
.latest_topics li{border-bottom:1px solid #EAEAEA;line-height:19.1px;position:relative;list-style:inherit}
.latest_topics li:hover{background:#FBFBFB}
.lastcate,.left,.leftrecent,.repfmvi,.rightrecent,.viewfmvi{overflow:hidden;position:absolute;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}
.leftrecent{width:78%;margin-left:3px}
.leftrecent a.topictitle{color:#1061b3;font-weight:400}
#las_topx li:nth-child(2n+1) .leftrecent a.topictitle{color:#006629!important}
.imgstatus{background-color:#FFF;left:-16px;top:2px;padding-bottom:3px;position:absolute;border-bottom:1px solid #EAEAEA}
.imgstatus img{width:14px}
.rightrecent{right:0;text-align:left;width:120px}
.lastRight{float:right;margin-right:2px}

.latest_topics1{list-style:decimal-leading-zero outside none;margin:0!important;padding:0 5px 0 27px;text-align:left;height:129px;overflow:hidden}
.top_posters,.latest_topics1,.users_week1,.users_month1{width:150px}
.latest_topics1{padding:4px 0}
.latest_topics1 li{line-height:19.1px;position:relative;list-style:none}
.latest_topics1 li a{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;display:block;width:75%;height:inherit}
#top_posters li a,#active_topics li a,#viewed_topics li a{float:left}
#topp .gen{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;display:block;width:68%;height:inherit;float:left}

Widget


Tags: #topx #advanced-forum-statistics #latest-topic #last-topic


Được sửa bởi lasperpen ngày 4/10/2016, 8:52 pm; sửa lần 2.
 Trả lời bài viết
avatar

Zoro16
27
9
Punbb
An toàn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
16
Points :
27
Like :
9
Punbb
An toàn
giật team , em đứng nhất nhé , cám ơn anh
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav217
311
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
217
Points :
311
Like :
46
Punbb
Quản trị
đẹp đấy chứ
 Trả lời bài viết
avatar

blogger84
230
34
blogger
An toàn
cập nhật
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
84
Points :
230
Like :
34
blogger
An toàn
cập nhật
ver nào cũng được à thím
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM
@blogger đã viết:ver nào cũng được à thím
uh có ghi sẵn full ver mà thím Very Happy
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá