[Code] Test code cho forum và web

avatar

huyvip83185
320
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
320
Like :
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
- MỤC ĐÍCH: Nhằm kiểm tra xem code copy về có đúng hay không trước khi dùng
- Lên làm theo 1 trang HTML riêng

+ Tới trang HTML - Modules

Title * : tuỳ ý viết

Do you wish to use your forum header and footer ?: không
Use this page as homepage ?: không

Cho vào thẻ HTML
Code:

<html>
<head>
<title>Giải Mã Code Trang Web Của Bạn</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="keywords" content="Mã Hóa Code, Ma Hoa Code, Mã Hóa WebSite, Giải Mã Code ,Giai Ma Code" />
<meta name="DESCRIPTION" content="Mã Hóa Code - Ma Hoa Code - Mã Hóa WebSite - Giải Mã Code - Giai Ma Code - Trang Giải Trí hấp dẫn tại Việt Nam,tập hợp đầy đủ các phương tiện giải trí của thế giới ảo: Nghe nhạc hay nhất,xem phim miễn phí,tin tức cập nhật, SMS miễn phí,tivi online,mặt cười yahoo,thầy bói online,viết chữ ngược,thủ thuật internet...">
<meta name="ROBOTS" content="ALL"><script language="JavaScript">
<!--
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////

var i=0;
var ie=(document.all)?1:0;
var ns=(document.layers)?1:0;

function initStyleElements() /* Styles for Buttons Init */
{
var c = document.pad;
if (ie)
{
[Only admins are allowed to see this link]
c.compileIt.style.backgroundColor="#C0C0A8";
c.compileIt.style.cursor="hand";
c.select.style.backgroundColor="#C0C0A8";
c.select.style.cursor="hand";
c.view.style.backgroundColor="#C0C0A8";
c.view.style.cursor="hand";
c.retur.style.backgroundColor="#C0C0A8";
c.retur.style.cursor="hand";
c.clear.style.backgroundColor="#C0C0A8";
c.clear.style.cursor="hand";
}
else return;
}

/* Buttons Enlightment of "Compilation" panel */
function LightOn(what)
{
if (ie) what.style.backgroundColor = '#E0E0D0';
else return;
}

function FocusOn(what)
{
if (ie) what.style.backgroundColor = '#EBEBEB';
else return;
}

function LightOut(what)
{
if (ie) what.style.backgroundColor = '#C0C0A8';
else return;
}

function FocusOff(what)
{
if (ie) what.style.backgroundColor = '#DDDDDD';
else return;
}

/* Buttons Enlightment of "Compilation" panel */
function generate() /* Generation of "Compilation" */
{
code = document.pad.text.value;
if (code)
{
document.pad.text.value='Đang Mã Hoá Code...Vui Lòng Chờ Chút...!';
setTimeout("compile()",1000);
}
else alert('Bạn Phải Nhập Cái Gì Vào Chứ...?')
}

function compile() /* The "Compilation" */
{
document.pad.text.value='';
compilation=escape(code);
document.pad.text.value="<script>\n<!--\ndocument.write(unescape(\""+compilation+"\"));\n//-->\n<\/script>";
i++;
if (i=1) alert("Trang Đã Được Mã Hoá 1 Lần !");
else alert("Trang Đã Được Mã Hoá "+i+" Lần !");
}

function selectCode() /* Selecting "Compilation" for Copying */
{
if(document.pad.text.value.length>0)
{
document.pad.text.focus();
document.pad.text.select();
}
else alert('Chẳng Có Gì Để Chọn Cả...<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />')
}

function preview() /* Preview for the "Compilation" */
{
if(document.pad.text.value.length>0)
{
pr=window.open("","Preview","scrollbars=1,menubar=1,status=1,width=700,height=320,left=50,top=110");
pr.document.write(document.pad.text.value);
}
else alert('Có Gì Đâu Mà Đòi Xem Thử ^_^')
}

function uncompile() /* Decompiling a "Compilation" */
{
if (document.pad.text.value.length>0)
{
source=unescape(document.pad.text.value);
document.pad.text.value=""+source+"";
}
else alert('Bạn Phải Mã Hoá Rồi Mới Giải Mã Chứ...!')
}
// -->
</script>

<style>
body
{
BACKGROUND: #EEEEEE;
   color: #000000;
   font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
}
A:link {
   COLOR: #303030; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
   COLOR: #303030; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
   COLOR: #FF6600; TEXT-DECORATION: none
}
A:active {
   COLOR: #FF6600; TEXT-DECORATION: none
}
A.BW:link, A.BW:visited, A.BW:active
{
   color: #303030;
   color: #303030;
   text-decoration: underline;
   text-decoration: none;
}

A.BW:hover
{
   color: #FF6600;
   color: #FF6600;
   text-decoration: underline;
   text-decoration: none;
}td, th, p, li
{
   font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder {
   BORDER-RIGHT: #727272 1px solid; BORDER-TOP: #727272 1px solid; BACKGROUND: #EEEEEE; BORDER-LEFT: #727272  1px solid; COLOR: #101010; BORDER-BOTTOM: #727272  1px solid
}
.header {
   BACKGROUND: #DDDDDD url('menu_bg.gif') repeat-x left top; COLOR: #FFFFFF; text-align:center; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:bold; font-size:8pt; font-family:tahoma, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif
}
.tcat
{
   background: #F7FCF2 url(Images/menu_bg.gif) repeat-x top left;
   color: #FFFF66;
   font: bold 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tcat a:link
{
   color: #FFF000;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited
{
   color: #FFF000;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active
{
   color: #FDAD00;
   text-decoration: underline;
}
.thead
{
   background: #E7FAD5;
   color: #52931C;
   font: bold 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link
{
   color: #52931C;
}
.thead a:visited
{
   color: #52931C;
}
.thead a:hover, .thead a:active
{
   color: #000000;
}
.tfoot
{
   background: #E7FAD5;
   color: #52931C;
}
.tfoot a:link
{
   color: #52931C;
}
.tfoot a:visited
{
   color: #52931C;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active
{
   color: #000000;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #FFFFFF;
   color: #333333;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #FFFFFF;
   color: #333333;
}
td.inlinemod
{
   background: #FFFFCC;
   color: #000000;
}
.wysiwyg
{
   background: #FDFEFB;
   color: #000000;
   font: 9pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
textarea, .bginput
{
   font: 9pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border: 1px #C2DD7E solid;
}
.button
{
   background: #FDAD00;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   border-top: 1px #FDCA5D solid;
   border-left: 1px #FDCA5D solid;
   border-right: 1px #EE9305 solid;
   border-bottom: 1px #EE9305 solid;
}
select
{
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
   font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
   color: darkgreen;
}
.navbar
{
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #FFFFFF;
   color: #FF9900;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #000000;
}
.panel
{
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
   padding: 10px;
   border: 1px outset;
}
.panelsurround
{
   background: #F7FCF2;
   color: #000000;
}
legend
{
   color: #FF9900;
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
   background: #F7FCF2 url(Images/menu_bg.gif) repeat-x top left;
   color: #FFFF66;
   font: bold 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link
{
   color: #FFFF66;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited
{
   color: #FFFF66;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active
{
   color: #FDAD00;
   text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
   border: 1px solid #ffffff;
}
.vbmenu_option
{
   background: #E4F3D2;
   color: #000000;
   font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link
{
   color: darkgreen;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited
{
   color: darkgreen;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active
{
   color: #000000;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #DFF6BD;
   color: #000000;
   font: 8pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link
{
   color: darkgreen;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited
{
   color: darkgreen;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active
{
   color: #000000;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }

/* ***** don't change the following ***** */
form { display: inline; }
label { cursor: default; }
.normal { font-weight: normal; }
.inlineimg { vertical-align: middle; }
html, body {
 
   SCROLLBAR-FACE-COLOR: #c8c8c8;
   SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #FFFFFF;
   SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #FFFFFF;
   SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #404040;
   SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #101010;
   SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #EEEEEE;
   SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #404040;
}
.main { background: #FFFFFF; color: #000000; font: 8pt tahoma, verdana, arial; width: 778px; }
.border_left { background: url(Images/bg_left.gif) repeat-y top left; padding-left: 14px; }
.border_right { background: url(Images/bg_right.gif) repeat-y top right; padding-right: 14px; }
.menu_bg {
   BACKGROUND: url('menu_bg.gif') repeat-x 50% top; HEIGHT: 40px
}
.menu_left {
   PADDING-LEFT: 10px; BACKGROUND: url('menu_left.gif') no-repeat left 50%; HEIGHT: 40px
}
.menu_right {
   PADDING-RIGHT: 20px; BACKGROUND: url('menu_right.gif') no-repeat right 50%; HEIGHT: 40px
}.vbmenu_control2
{
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 10px 2px 10px 2px;
   white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control2 a:link
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control2 a:visited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control2 a:hover, .vbmenu_control a:active
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: underline;
}
.bottom_line { background: url(Images/bom_line.gif) no-repeat center; width:750px; height:72px; }
.avt { background: url(Images/photo_table_01.gif); height: 16px; }
.avl { background: url(Images/photo_table_04.gif) repeat-y top left; }
.avr { background: url(Images/photo_table_02.gif) repeat-y top right; }
.avbt { background: url(Images/photo_table_03.gif); height: 23px; }
.pt { background: url(Images/p5bg.gif) repeat-x bottom; height: 8px; }
.ptl { background: url(Images/p5a.gif) no-repeat bottom left; height: 8px; }
.ptr { background: url(Images/p5.gif) no-repeat bottom right; height: 8px; }

.pl { background: url(Images/p.gif) repeat-y top left; }
.pr { background: url(Images/p.gif) repeat-y top right; }

.pc { background: url(Images/p4bg.gif) repeat-x top; height: 17px; }
.pcl { background: url(Images/p1.gif) no-repeat top left; height: 17px; }
.pcr { background: url(Images/p2.gif) no-repeat top right; height: 17px; }
.pc_bg { background: url(Images/p3.gif) no-repeat top center; height: 17px; }
.pca { background: url(Images/p1abg.gif) repeat-x top; height: 19px; }
.pcal { background: url(Images/p1a.gif) no-repeat top left; height: 19px; }
.pcar { background: url(Images/p2a.gif) no-repeat top right; height: 19px; }
.pca_bg { background: url(Images/p3a.gif) no-repeat top center; height: 19px; }
.pb { background: url(Images/p4bg.gif) repeat-x bottom; height: 17px; }
.pbl { background: url(Images/p4a.gif) no-repeat bottom left; height: 17px; }
.pbr { background: url(Images/p4.gif) no-repeat bottom right; height: 17px; }
.sigt { background: url(Images/sigt.gif) repeat-x bottom; height: 9px; margin-left: 3px; margin-right: 3px;}
.sigbt { background: url(Images/sigbt.gif) repeat-x top; height: 9px; margin-left: 3px; margin-right: 3px; }
.sigl { background: url(Images/sigl.gif) repeat-y top left; }
.sigr { background: url(Images/sigr.gif) repeat-y top right; }

/* Start Sub-forums-list in Columns */
.subforum {
   padding:0;
   margin:0;
}
.subforum li {
   display:inline;
   width:135px;
   float:left;
   padding-left:0.5em;
   padding-right:0.5em;
}
.clear {
   clear:both;
}
.buttonimg { border: 0px; CURSOR: hand; }
.imglimit { cursor: pointer; }
.info { border-left: 1px #84CB08 solid; border-right: 1px #84CB08 solid; border-top: 1px #84CB08 dotted; border-bottom: 1px #84CB08 dotted; padding: 3px; margin-bottom: 5px; }
.avt { background: url('images/khung/photo_table_01.gif') no-repeat top center; height: 12px }
.abg { background: url('images/khung/photo_table_bg.gif') repeat-y center ; }
.avbt { background: url('images/khung/photo_table_03.gif') no-repeat top center; height: 17px }
</style>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
document.write('<BODY bgColor=white leftMargin=0 topMargin=10 onload=initStyleElements() marginheight="0" marginwidth="0">')
</script></head>

<noscript><IFRAME SRC=*.php></IFRAME></noscript><noscript><IFRAME SRC=*.html></IFRAME></noscript><body leftmargin="0" topmargin="10" onload="initStyleElements()" bgcolor="white" marginheight="0" marginwidth="0">
<p align="center"><font style="font-size: 8pt;" face="verdana"><a href="http://thainguyennews.forumvi.com/forum"><b><font color="red">Trang chủ - Thái Nguyên News: </b></font></a> <b><font color="#3333ff">Mã Hoá &amp; Giải Mã Code Trang Web Của Bạn....! Tại Thái Nguyên News</b></font></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  <tr>
    <td width="10%"></td>
    <td width="90%"><u><b><font style="font-size: 8pt;" face="verdana"><center>Các Bước Thực Hiện:</center></font></b></u>
      <p><center>1. Dán Code Trang Web Của Bạn Vào Khung Dưới Đây.<br>
          2. Nhấn Nút <font color="red"><b>Mã Hoá</b></font> Để Mã Hoá.<br>
        3. Nhấn nút <font color="red"><b>Xem Thử</b></font> Để Xem Thử Nội Dung Trang Web Đã Mã Hoá.<br>
        4. Nhấn nút <font color="red"><b>Chọn Tất Cả</b></font> Để Chọn Lại Mã Và Dán Lại Vào Trang Web Của Bạn.<br>
        5. Nhấn nút <font color="red"><b>Giải Mã</b></font> Để Giải Mã Trang Web Được Mã Hoá Bằng Công Cụ Này. </center>
      </p><p></p></td></tr>
  <tr>
    <td></td></tr>
  <tr>
    <td width="10%"></td>
    <td align="center" width="90%"><!-- Compilation Panel -->
      <form name="pad" method="post" align="center">
<textarea style="font-size: 8.5pt; width: 65%; font-family: Verdana; background-color: rgb(235, 235, 235);" name="text" rows="16" cols="58"></textarea>
<br>
<input onmouseover="LightOn(this)" onclick="generate()" onmouseout="LightOut(this)" value="Mã Hoá" name="compileIt" type="button">
<input onmouseover="LightOn(this)" onclick="selectCode()" onmouseout="LightOut(this)" value="Chọn Tất Cả" name="select" type="button">
<input onmouseover="LightOn(this)" onclick="preview()" onmouseout="LightOut(this)" value="Xem Thử" name="view" type="button">
<input onmouseover="LightOn(this)" onclick="uncompile()" onmouseout="LightOut(this)" value="Giải Mã" name="retur" type="button">
<input onmouseover="LightOn(this)" onmouseout="LightOut(this)" value="Làm Lại" name="clear" type="reset"> <p></p><br><br><br><br><br><center><img src="http://haylem.net/game/images/23.gif" border="0"></center>
<p align="center"><b>Thái Nguyên News: <a href="http://thainguyennews.forumvi.com/" target="right">thainguyennews.forumvi.com</a><br>Copyright: (c) 2011 By <font color = "red">Quang Huy</font> - Y!M:
diendanthainguyennews</b></p><br><div></div>
      </form><!-- Compilation Panel --></td></tr></tbody></table></body></html>
 Trả lời bài viết
avatar

Thànhkent14
23
5
Punbb
An toàn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
14
Points :
23
Like :
5
Punbb
An toàn
WTF không hiểu cái gì hết
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83185
320
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
320
Like :
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
[Only admins are allowed to see this link] đã viết:WTF không hiểu cái gì hết

MỤC ĐÍCH: Nhằm kiểm tra xem code copy về có đúng hay không trước khi dùng
 Trả lời bài viết
avatar

Thànhkent14
23
5
Punbb
An toàn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
14
Points :
23
Like :
5
Punbb
An toàn
[Only admins are allowed to see this link] đã viết:
[Only admins are allowed to see this link] đã viết:WTF không hiểu cái gì hết

MỤC ĐÍCH: Nhằm kiểm tra xem code copy về có đúng hay không trước khi dùng
À =]]
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav217
311
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
217
Points :
311
Like :
46
Punbb
Quản trị
demo ảnh đâu
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Không có demo --> vào sọt
Đã thử code --> chỉ là ctrl U , không dùng đc --> Hàng phế thải --> Vào sọt
Nếu 1 ngày nữa không khắc phục thì zô sọt nha bé Smile
 Trả lời bài viết
avatar

bigstar2
2
0
Punbb
An toàn
Thành viên mới
Thành viên mới

Bài viết :
2
Points :
2
Like :
0
Punbb
An toàn
Cái này dùng để làm gì vậy anh chưa rõ cho lắm
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Chỉnh thức zô sọt nha bé Smile
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá