[Code] bbcode nhúng video từ vbox7.com forumotion

avatar

Admin274
548
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
274
Points :
548
Like :
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Biết là vbox7 ở việt nam ít người dùng nhưng Mình vô tình lướt help thì gặp 1 người nước ngoài nhờ cách cho vbox7 vào bbcode . AI dùng thì dùng nhé :)

ACP > MODULES >> HTML & JAVASCRIPT > Javascript codes management

Enable Javascript code management : yes

Greate new 

Title * :  bbcode vbox7 by hotrofm
Placement :  In all the pages

Javascript Code : 

Code:
$(window).load(function() {
    $('.sceditor-group:last').append('<a title="vbox7 bbcode" class="sceditor-button sceditor-button-vbox7" style="text-indent: 0px;"><img src="http://i.imgur.com/p9LWNR0.png" ></a>');
    $('body').append('<div id="bbcodevbox7" style="display:none;position:absolute;z-index:50000;-moz-background-clip:padding;-moz-border-radius:2px;-moz-box-shadow:1px 2px 4px rgba(0,0,0,.2);-webkit-background-clip:padding-box;-webkit-border-radius:2px;-webkit-box-shadow:1px 2px 4px rgba(0,0,0,.2);background:#fff;background-clip:padding-box;border:1px solid #ccc;border-radius:2px;box-shadow:1px 2px 4px rgba(0,0,0,.2);color:#333;line-height:1;padding:10px;position:absolute;z-index:4000"><input id="inputFieldvbox7" type="text"><br><input id="enterContentvbox7" type="submit" value="enter" style="margin-top: 5px;"></div>');
    
    $('.sceditor-button-vbox7').click(function() {
        if ($('#bbcodevbox7').css('display') == 'none') {
            var y = $('.sceditor-button-vbox7').offset().top +25;
            var x = $('.sceditor-button-vbox7').offset().left;
            $('#bbcodevbox7').show().css('top',y + 'px').css('left',x + 'px');
        }
        else $('#bbcodevbox7').hide();
    });
    
    $('#enterContentvbox7').click(function() {
        if ($('#inputFieldvbox7').val().length > 0) $('#text_editor_textarea').sceditor('instance').insertText('[table class=vbox7hotro][tr][td]' + $('#inputFieldvbox7').val(),'[/td][/tr][/table]');
        else $('#text_editor_textarea').sceditor('instance').insertText("[table class=vbox7hotro][tr][td]", "[/td][/tr][/table]");
        $('#inputFieldvbox7').val('');
        $('#bbcodevbox7').hide();
    });
    
    $('.sceditor-button:not(.sceditor-button-vbox7), .sceditor-container textarea, .sceditor-container vbox7').click(function() { $('#bbcodevbox7').hide() });
});
$(document).on('ready', function() {
$('.vbox7hotro td').each(function() {
var davhotrofmvbox7 = $(this).text();
$(this).prepend('<iframe width="560" height="315" src="https://www.vbox7.com/emb/external.php?vid=' + davhotrofmvbox7 + '" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><style>.vbox7hotro{font-size: 0px;}</style>');
});
});
http://www.vbox7.com/play:fbbae346f8

Copy  fbbae346f8 paste bbcode 

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá