[Code] Đăng nhập nhanh trên toolbar FM đã được việt hóa (light skin)

avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ

Demo
Bước 1


Title * : Đăng nhập nhanh (Toolbar)
Placement : In all the pages
Javascript Code * :

Code:
(function() {
  var lang = {
    title : 'Điền tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập',
    username : 'Tên đăng nhập : ',
    password : 'Mật khẩu : ',
    automatic : 'Tự động đăng nhập : ',
    login : 'Đăng nhập',
    register : 'Đăng ký',
    forgot : 'Tôi đã quên mật khẩu',
  
    redirect : window.location.href // page the user is redirected to upon login
  };
 
  // quick login theme
  document.write('<style type="text/css">#fa_quick_login{color:#333;font-size:13px;font-family:Arial,Verdana,Sans-serif;background:#FFF;border:1px solid #CCC;border-radius:3px;box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);margin-top:20px;position:fixed;z-index:40000;width:400px}#fa_quick_login:before{content:url(http://i21.servimg.com/u/f21/18/21/41/30/arr10.gif);position:absolute;right:15px;top:-10px}#fa_right a.rightHeaderLink[href$="/login"]{padding:0 6px}#fa_right a.rightHeaderLink.fa_login_actif{color:#333!important;background-color:#FFF!important}#fa_quick_login a.gensmall{color:#069}#fa_quick_login a.gensmall:hover{color:#333}#fa_quick_login input{color:#333!important;background:#FFF;border:1px solid #CCC!important;border-radius:3px;margin:2px}#fa_quick_login input:hover{border-color:#39C}#fa_quick_login input:focus{border-color:#333;outline:0}#fa_quick_login input.mainoption{color:#39C;border:1px solid #39C;background:0 0;font-weight:700;display:block;width:30%;padding:6px 3px;margin-top:10px;cursor:pointer;transition:300ms}#fa_quick_login input.mainoption:hover{color:white!important;background:#39C!important}#fa_quick_login input.mainoption:focus{color:white!important;background:#8B5;border-color:#8B5}#fa_quick_login table.forumline,#fa_quick_login td,#fa_quick_login th,#fa_quick_login tr{border:none!important;background:0 0!important;border-radius:0!important;white-space:normal}#fa_quick_login .thHead{color:#333;font-size:13px;font-family:"Trebuchet MS",Arial,Verdana,Sans-serif}#fa_quick_login td{font-size:13px;padding:3px}</style>');
 
  $(function() {
    if (!_userdata.session_logged_in && _userdata.activate_toolbar) {
      var container = document.createElement('DIV');
      container.id = 'fa_quick_login';
      container.style.display = 'none';
      container.innerHTML = '<form action="/login" method="post" name="form_login"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"><tbody><tr><th colspan="3" class="thHead" nowrap="nowrap" height="25">' + lang.title + '</th></tr><tr><td width="100%" align="center" class="row1"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td class="row1 align_gauche"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="align_droite" width="50%"><span class="gen">' + lang.username + '</span></td><td width="50%"><input type="text" name="username" value="" size="25" maxlength="40"></td></tr><tr><td class="align_droite"><span class="gen">' + lang.password + '</span></td><td><input type="password" name="password" size="25" maxlength="32"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><span class="gen">' + lang.automatic + '<input type="checkbox" name="autologin" checked="checked"></span></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><input type="hidden" name="redirect" value="' + lang.redirect + '"><input type="hidden" name="query" value=""><input type="hidden" name="tt" value="1"><input class="mainoption" type="submit" name="login" value="' + lang.login + '"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><br><span class="gensmall"><a class="gensmall" href="/register">' + lang.register + '</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword">' + lang.forgot + '</a></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></form>';
      document.body.appendChild(container);
 
      $(function() {
        var right = document.getElementById('fa_right');
 
        if (right) {
          right.firstChild.onclick = function() {
            var login = document.getElementById('fa_quick_login'), offset = this.getBoundingClientRect(), loffset;
 
            if (login) {
              if (/none/.test(login.style.display)) {
                login.style.display = '';
              
                loffset = login.getBoundingClientRect();
                login.style.top = offset.top + 30 + 'px';
                login.style.left = offset.left - ((loffset.right - loffset.left) - (offset.right - offset.left)) + 'px';
              
                login.getElementsByTagName('FORM')[0].username.focus();
                this.className += ' fa_login_actif';
              } else {
                login.style.display = 'none';
                this.className = this.className.replace(/fa_login_actif/, '');
              }
            }
          
            return false;
          };
        }
      });
    }
  });
}());

Nếu bạn muốn thay ngôn ngữ , bạn tìm code này ở trên đầu :

Code:
title : 'Điền tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập',
    username : 'Tên đăng nhập : ',
    password : 'Mật khẩu : ',
    automatic : 'Tự động đăng nhập : ',
    login : 'Đăng nhập',
    register : 'Đăng ký',
    forgot : 'Tôi đã quên mật khẩu',

Nguồn


Forumotion.com
#codefm
 Trả lời bài viết
avatar

Admin285
563
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
285
Points :
563
Like :
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
cảm ơn đóng góp của bạn. ko biết còn bao người chơi fm nữa
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá