[Blogger] Thêm ảnh thumbail ở PopularPost1 khi bài viết không có ảnh

avatar

blogger84
230
34
blogger
An toàn
cập nhật
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
84
Points :
230
Like :
34
blogger
An toàn
cập nhật

Tại sao PopularPost1 lại không hiện ảnh thu nhỏ thumbail


PopularPost1 hay còn được gọi là bài viết phổ biến, là một wiget rất hay được dùng. vì nó không cần sử dụng thêm js để load ra như những code khác phải load ra từ feed. vì vậy chúng ta thường dùng luôn PopularPost1 mặc định mà blogger cho sẵn :) có sẵn rùi thì việc gì phải thêm. :) thường thì PopularPost1 cũng tốt rùi chỉ khắc phục thêm phần bị lỗi khi đăng bài viết mà không có ảnh thì ở PopularPost1 sẽ ko hiện ảnh thumbal và nó rất chi là xấu Neutral Hôm nay mình chia sẻ code này mình sưu tầm trên mạng để khắc phục lỗi Bài viết phổ biến hỗ trợ thumbnail khi không có hình ảnh
Bài viết phổ biến hỗ trợ thumbnail khi không có hình ảnh


Các bạn có thể làm theo một vài bước đơn giản dưới sau đây để thêm bài viết liên quan hỗ trợ ảnh thu nhỏ nếu như bài viết của bạn không có hình ảnh.

1. Vào mục Template => Edit HTML

2. Tìm đến mục PopularPost1 như hình phía dưới đây là chọn chuyển đến tiện ích để có thể xác định được PopularPost13. Bạn sẻ dễ dàng nhìn thấy code để hiển thị bài viết phổ biến như ảnh dưới4. Hãy xóa hết đoạn mã đó đi và thay bằng đoạn mã dưới đây:

Code:
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'> <b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title != ""'><h2><data:title/></h2></b:if> <div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='!data:showThumbnails'>
<b:if cond='!data:showSnippets'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'><data:post.title/></a> <b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href' target='_blank'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<!-- (3) Show only thumbnails or (4) Snippets and thumbnails. -->
<div expr:class='data:showSnippets ? "item-content" : "item-thumbnail-only"'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.title'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/> <b:else/>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:width='data:thumbnailSize' src='http://4.bp.blogspot.com/-TCfMi8t3pR4/VjL5oqlRGWI/AAAAAAAAGD8/pl4W2U2xX-s/s1600/no_thumb.png'/>
</b:if>
</a>
</div>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href' target='_blank'><data:post.title/></a></div>
<b:if cond='data:showSnippets'>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
</div>
</b:includable>
</b:widget>

Tags: #code #blogger #popularpost1
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá