[Code] Một số thẻ điều kiện if trong Blogger

avatar

blogger84
230
34
blogger
An toàn
cập nhật
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
84
Points :
230
Like :
34
blogger
An toàn
cập nhật

Một số thẻ điều kiện if trong Blogger


Dưới đây là 1 số thẻ điều kiện if trong Blogger mà mình biết được. Nếu như thiếu cái nào thì các bạn bổ sung giúp mình trong phần Comment nhé!

1. Thẻ điều kiện cho trang chủ, trang search label, trang archive:

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
2. Thẻ điều kiện cho bài viết.

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
3. Thẻ điều kiện cho trang tĩnh:

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
4. Thẻ điều kiện cho trang lưu trữ:

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
5. Thẻ điều kiện cho trang chủ:

Code:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
6. Thẻ điều kiện cho URL nhất định:

Code:
<b:if cond='data:blog.url == "URL nhất định"'>
7. Thẻ điều kiện cho Page và Post:

Code:
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
8. Thẻ điều kiện cho tất cả Label:

Code:
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
9. Thẻ điều kiện cho Label nhất định

Code:
<b:if cond='data:blog.searchLabel == "Tên nhãn"'>
10. Hiển thị nội dung cho bài viết đầu tiên tại trang chủ

Code:
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
11. Thẻ điều kiện cho mobile:

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>
12. Thẻ điều kiện cho trang báo lỗi 404

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>

13. Không hiện trang chủ

Code:
<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>

14. Điều kiện hiện ở tìm kiếm

Code:
<b:if cond='not data:blog.searchQuery'>
<b:else/>
// Nội dung hiển thị trên trang tìm kiếm
</b:if>

Các loại điều kiện

Bên trên là các thẻ điều kiện đúng, tức là nếu là A thì sẽ xảy ra B. Nhưng chúng ta cũng còn 1 loại điều kiện khác là điều kiện phủ định. Tức là nếu không phải là A thì sẽ xảy ra B.

Vậy, câu lệnh của hai loại điều kiện này khác nhau như thế nào, hay là cách sử dụng hai loại này có gì khác nhau. Câu trả lời rất đơn giản. Các bạn hãy để ý ở đoạn == trong các loại điều kiện mình đã nêu và != trong ví dụ đầu bài bạn sẽ nhận ra ngay sự khác nhau.

Ví dụ:

Điều kiện đúng:

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

Điều phủ định:

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType != "index"'>

Tags: #blogger
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá