[Hỏi đáp] LỖI ADD TRANG CHỦ

avatar

tommy_phan12
18
0
Punbb
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
12
Points :
18
Like :
0
Punbb

ai giúp mình với mình dù đã add link theo hướng dẫn nhưng nó vẫn báo là add thêm link
hôm trước code này còn chạy dc nhưng hôm nay lại báo là add thêm
 Trả lời bài viết
avatar

The Kai102
188
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
Hỗ trợ viên

Bài viết :
102
Points :
188
Like :
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
quăn code lên đây
 Trả lời bài viết
avatar

tommy_phan12
18
0
Punbb
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
12
Points :
18
Like :
0
Punbb
header-bottom


Được sửa bởi tommy_phan ngày 24/1/2017, 1:41 pm; sửa lần 2.
 Trả lời bài viết
avatar

The Kai102
188
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
Hỗ trợ viên

Bài viết :
102
Points :
188
Like :
36
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
@tommy_phan đã viết:
Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!--Code share tại http://ngockhuong.com-->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
 <meta name="description" content="" />
 <meta name="keywords" content="" />
<meta name="author" content="NgocKhuong.Com">
 <title>Happy New Year 2017 - Chúc Mừng Năm Mới</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://main.chuong.top/css/style.css" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://main.chuong.top/css/green.css" media="screen" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://main.chuong.top/scripts/styleshwitcher.css" media="screen" />
 <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/jquery.countdown.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/jquery-1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/custom.js"></script>  
 <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/bar.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/jquery.form.js"></script>  
 <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/cufon-yui.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/yanone-kaffeesatz-light.cufonfonts.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 Cufon.replace('#styleSwitcher span') ('h2') ('h3') ('#pb1') ('.p1') ('li.title') ('label') ('.text1');
 </script>
 <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/colorpicker.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/jquery_002.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://main.chuong.top/scripts/cssLoader.js"></script>
</head>

<body onload="getTime()">
<div id="main">
<div class="centerdiv" style="position:relative;z-index:50">
<div id="cauchuc">
<div style="position: fixed; top: 130px; left: 70px;">
<embed src="http://main.chuong.top/images/banner-left.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" menu="false" wmode="transparent" flashvars="username=BQTC" width="130" height="400">
</object>
<div style="position: fixed; top: 130px; right: 70px;">
<embed src="http://main.chuong.top/images/banner-right.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" menu="false" wmode="transparent" flashvars="username=BQTC" width="130" height="400">
 </div>
</div>
</div>
 <div id="wrapper">
     </br>
     </br></br></br>
     <div id="box">
 <div id="ribbon">
 <div class="header"></div>
   </div>
         <div id="countdown">
 <div class="days">
 <img height="40" src="http://main.chuong.top/images/0c.png" alt="" width="23" name="x" />
 <img height="40" src="http://main.chuong.top/images/0c.png" alt="" width="23" name="a" />
 <img height="40" src="http://main.chuong.top/images/0c.png" alt="" width="23" name="b" />
 <img src="http://main.chuong.top/images/days.png" width="35" height="17" class="title1" alt="" />
 </div>
 <div class="hours">
 <img height="40" src="http://main.chuong.top/images/0c.png" alt="" width="23" name="y" />
 <img height="40" src="http://main.chuong.top/images/0c.png" alt="" width="23" name="z" />
 <img src="http://main.chuong.top/images/hours.png" width="39" height="13" class="title" alt="" />
 </div>
 <div class="minutes">
 <img height="40" src="http://main.chuong.top/images/0c.png" alt="" width="23" name="d" />
 <img height="40" src="http://main.chuong.top/images/0c.png" alt="" width="23" name="e" />
 <img src="http://main.chuong.top/images/minutes.png" width="53" height="13" class="title" alt="" />
 </div>
 <div class="seconds">
 <img height="40" src="http://main.chuong.top/images/0c.png" alt="" width="23" name="g" />
 <img height="40" src="http://main.chuong.top/images/0c.png" alt="" width="23" name="h" />
 <img src="http://main.chuong.top/images/seconds.png" width="53" height="13" class="title" alt="" />
 </div>
 </div>
       <div class="separator"></div>
 <br>            
<img src="http://main.chuong.top/images/tet.png"/><br><br>
<div class="separator"></div>
   <div id="icons">  
 <a href="http://toilait.forumvi.com/" title="Trang Chủ"><img src="http://main.chuong.top/images/home.png" alt="Trang Chủ" /></a>
 <a href="http://toilait.forumvi.com/forum" title="Diễn Đàn"><img src="http://main.chuong.top/images/forum.png" alt="Diễn Đàn" /></a>
 <a href="https://www.facebook.com/CNTT.DanIT/?ref=bookmarks" title="Thông tin"><img src="http://main.chuong.top/images/news.png" alt="Thông tin" /></a>
 <a href="https://www.facebook.com/groups/145774052260209/" title="Liên hệ" target="_blank"><img src="http://main.chuong.top/images/contact.png" alt="Liên hệ" /></a>
 </div>
</body>
<audio src="http://main.chuong.top/ngockhuong.com.nhac.mp3" autoplay loop></audio>
</html>

Đả test và vẫn k dc ^^
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM
@tommy_phan lâu rồi k gặp :3
chắc fm đang update có sự cố chưa khắc phục thì phải :3
 Trả lời bài viết
avatar

tommy_phan12
18
0
Punbb
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
12
Points :
18
Like :
0
Punbb

Đả test và vẫn k dc ^^[/quote]

ây da vậy h sao ta
 Trả lời bài viết
avatar

tommy_phan12
18
0
Punbb
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
12
Points :
18
Like :
0
Punbb
@lasperpen đã viết:@tommy_phan lâu rồi k gặp :3
chắc fm đang update có sự cố chưa khắc phục thì phải :3

gần cả năm rồi ha..từ khi chú hổ trợ code cái forum giúp mình...nay vô tình vào đây thấy cái nick giống mà hok biết phải chú hok ai ngở wa đây làm ăn riêng ta
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83185
320
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
320
Like :
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Demo đâu
 Trả lời bài viết
avatar

tommy_phan12
18
0
Punbb
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
12
Points :
18
Like :
0
Punbb
code đó bạn add vào là demo dc rồi
 Trả lời bài viết
avatar

tommy_phan12
18
0
Punbb
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
12
Points :
18
Like :
0
Punbb
forumvi đã khắc phục cái vụ này h add lại dc rồi
 Trả lời bài viết
avatar

dksFeed154
237
25
Punbb
Your Name?
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
154
Points :
237
Like :
25
Punbb
Your Name?
@tommy_phan đã viết:forumvi đã khắc phục cái vụ này h add lại dc rồi
oh
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá