[Code] Chỉ chuột thì hiện hoa mai

avatar

Admin285
563
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
285
Points :
563
Like :
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Chẳng biết diễn tả thế nào Thấy có trong máy tính. cũng ko nhớ của ai làm. ai biết thì comment để mình bổ sung nguồn nhé.

Demo:

demo:
https://jsfiddle.net/vietkanpy/ufenvqwc/


Tạo 1 js rùi thêm vào.

Code:
$(document).on('mousemove', function(e) {
   function function_name(argument) {
      // body...
   }
   var xMouse = e.pageX;
   var yMouse = e.pageY;
   if (Math.random() < 0.1) {
      setTimeout(function() {
         var l = document.createElement("DIV");
         var size = (Math.floor(Math.random() * (30 - 10)) + 10);
         l.style.width = size + "px";
         l.style.height = size + "px";
         l.style.backgroundImage = "url(http://i.imgur.com/PSgYRi4.png)";
         var bg_pos = (Math.floor(Math.random() * 4));
         l.style.backgroundPosition = "0px -"+(size*bg_pos)+"px";
         l.style.backgroundSize = size + "px "+4*size+"px";
         l.style.position = "absolute";
         l.style.left = (xMouse) + "px";
         l.style.top = (yMouse + 10) + "px";
         l.style.zIndex = 9999;
         l.style.display = 'none';
         document.body.appendChild(l);
         $(l).fadeIn(100);
         var stop = false;
         var hoaroi = function() {
            if (!stop) {
               setTimeout(function() {
                  window.requestAnimationFrame(hoaroi);
               }, 20);
               l.style.top = (parseInt($(l).css('top'), 10) + 1) + "px";
               if ((parseInt($(l).css('top'), 10)) % 10 == 0) {
                  if (Math.random() < 0.5) {
                     l.style.left = (parseInt($(l).css('left'), 10) + 1) + "px";
                  } else {
                     l.style.left = (parseInt($(l).css('left'), 10) - 1) + "px";
                  }
               }
            }
         };
         window.requestAnimationFrame(hoaroi);
         $(l).fadeOut((Math.floor(Math.random() * (2500 - 1000)) + 1000), function() {
            $(l).remove();
            stop = true;
         });
      }, 50);
   }
});
 Trả lời bài viết
avatar

dksFeed154
237
25
Punbb
Your Name?
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
154
Points :
237
Like :
25
Punbb
Your Name?
xenforo dung` dc lun a` ? @@
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM
đã là jquery fm mà sài đc những style pro khác mà k sài đc à Smile
 Trả lời bài viết
avatar

dksFeed154
237
25
Punbb
Your Name?
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
154
Points :
237
Like :
25
Punbb
Your Name?
@lasperpen đã viết:đã là jquery fm mà sài đc những style pro khác mà k sài đc à
ồh
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá