[Code] bbcode border img và text

avatar

Admin250
504
87
Punbb
Quản trị
?????
Founder
Founder

Bài viết :
250
Points :
504
Like :
87
Punbb
Quản trị
?????


bbcode border img và text


Mô tả bbcode border img và text


bbcode tạo 1 border quanh img hoặc text thôi. Nếu dùng css thì tất cả ảnh và text đều bị. vì vậy mình tích hợp vào bbcode luôn

Cách làm bbcode border img và text
Click In all the pages

Code:
$(function(){$(function(){$('<a class="sceditor-button sceditor-button-podpis" unselectable="on"><div unselectable="on" style="background-image: url(https://illiweb.com/fa/admin/icones/ajouter.png);background-repeat: no-repeat;height: 16px;width: 16px;">podpis</div></a>').insertAfter(".sceditor-button-fahide").click(function(){$("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insertText("[table class=podpis][tr][td]","[/td][/tr][/table]")})}),$(function(){$('<a class="sceditor-button sceditor-button-borderimg" unselectable="on"><div unselectable="on" style="background-image: url(https://illiweb.com/fa/admin/icones/ajouter.png);background-repeat: no-repeat;height: 16px;width: 16px;">borderimg</div></a>').insertAfter(".sceditor-button-fahide").click(function(){$("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insertText("[table class=borderimg][tr][td]","[/td][/tr][/table]")})}),$(document).on("ready",function(){$(".podpis td").each(function(){var t=$(this).text();$(this).replaceWith('<br /><div id="podpis">'+t+"</div>")})}),$(document).on("ready",function(){$(".borderimg td").each(function(){var t=$(this).text();$(this).replaceWith('<img src="'+t+'" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 8px;border: 1px solid silver;background: white; padding: 4px;border-radius: 3px;box-shadow: 1px 1px 3px silver"/>')})})});
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Có Thể Bạn Quan Tâm

Đang tải...