[Hỏi đáp] Tôi cần 1 code nhập đúng link sẽ chuyển về true

avatar

Sponsored11
26
1
blogger
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
11
Points :
26
Like :
1
blogger
Tôi cần một code js khi nhập đúng ký tự gì đó thì sẽ chuyển ra giá trị ta đã cho sẵn, ngược lại nếu sai thì sẽ chuyển ra giá trị khác. Ví dụ tôi có một ô form, tôi đặt giá trị cần phải nhập đúng là abc123 . Khi nhập đúng nó thì nó sẽ chuyển ra chữ "ĐÚNG" . Khi nhập kí tự không phải là abc123, tức là tất cả kí tự khác với abc123 thì nó sẽ chuyển ra chữ "SAI"
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá