[Code] Tự động đăng nhập sau khi đăng ký xong cho Forumotion.

avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Mô tả:

Khi đăng ký xong thì tài khoản mới đăng ký sẽ tự động đăng nhập vào diễn đàn, rất tiện lợi Very Happy

Cách làm:

ACP >> Modules >> Javascript codes management
Tạo 1 Javascript mới, chọn In all the page và cho code sau vào:
Code:
jQuery(document)['ready'](function () {
    if (_userdata['session_logged_in'] === 0) {
        jQuery('#ucp input[name="submit"]')['on']('click', function () {
            var abcz = document['getElementById']('username_reg')['value'];
            var labc = document['getElementById']('password_reg')['value'];
            localStorage['setItem']('textuser', abcz);
            localStorage['setItem']('textpass', labc)
        });
        jQuery(window)['load'](function () {
            storedValueUser = localStorage['getItem']('textuser');
            storedValuePass = localStorage['getItem']('textpass');
            if (storedValueUser && storedValuePass) {
                var ads = storedValueUser;
                var vlas = storedValuePass
            };
            jQuery['post']('/login', {
                username: ads,
                password: vlas,
                login: 'Login'
            })
        })
    }
});

Nhấn chấp nhận là xong
#codefm

Tags: #code
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM
tắt mã hóa đi m Smile
Code:
jQuery(document)['ready'](function () {
    if (_userdata['session_logged_in'] === 0) {
        jQuery('#ucp input[name="submit"]')['on']('click', function () {
            var abcz = document['getElementById']('username_reg')['value'];
            var labc = document['getElementById']('password_reg')['value'];
            localStorage['setItem']('textuser', abcz);
            localStorage['setItem']('textpass', labc)
        });
        jQuery(window)['load'](function () {
            storedValueUser = localStorage['getItem']('textuser');
            storedValuePass = localStorage['getItem']('textpass');
            if (storedValueUser && storedValuePass) {
                var ads = storedValueUser;
                var vlas = storedValuePass
            };
            jQuery['post']('/login', {
                username: ads,
                password: vlas,
                login: 'Login'
            })
        })
    }
});
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá