[Code] Thêm tên chatbox

avatar

vi0123998456468
155
15
Invision
An toàn
Hỗ trợ viên

Bài viết :
68
Points :
155
Like :
15
Invision
An toàn

Demo.Hướng dẫn

Thêm vào CSS đoạn code sau:
Code:
h2.chatbox-title:after, h3.chatbox-title:after, #chatbox_header .cattitle:after {
content:" vi01239984564";
}
Thay vi01239984564 bằng nội dng mà bạn muốn.
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá