[Code] Khung thống kê cho PunBB

avatar

vi0123998456468
155
15
Invision
An toàn
Hỗ trợ viên

Bài viết :
68
Points :
155
Like :
15
Invision
An toàn
Khung thống kê đẹp cho PunBB
Demo: 
Hướng dẫn: Tìm trong index_body đoạn code sau: 

Code:
<!-- BEGIN disable_viewonline --> 
bla bla bla bla bla bla....
<!-- END disable_viewonline -->
thay bằng đoạn code: 
Code:
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<script type="text/javascript" src="http://tinyurl.com/var-fa"></script>
<div id="pun-info" class="main">

<table width="100%" cellspacing="3" cellpadding="5">                    
<tbody>
<tr>
                                          
<td align="left" valign="top" width="75%" class="table-online">
<div class="statistics-list">  
  
<dl class="center">Statistics</dl>          
<div class="table-liner"></div>
  
<p class="right">  
<!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
<a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow"><img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></a>
<!-- END switch_viewonline_link -->
<!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
<img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
<!-- END switch_viewonline_nolink -->
</p>
<p>{TOTAL_USERS_ONLINE}</p>
<p style="margin-top: 5px;">{LOGGED_IN_USER_LIST}</p>  
<div class="clear"></div>
  
<div class="table-liner"></div>
  
<p class="right">{GROUP_LEGEND}</p>  
<p>{RECORD_USERS}</p>
<p style="margin-top: 5px;">{L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
<div class="clear"></div>  
  
</div>  
</td>
                                                
<td>
</td>
                                          
<td align="left" valign="top" width="25%" class="table-online">
<div class="statistics-list">  
                  
<dl><dt>Total Topics :</dt>
<dd><span class="FORUMCOUNTOPIC"></span></dd></dl>
          
<div class="table-liner"></div>          
<dl><dt>Total Posts :</dt>
<dd><span class="FORUMCOUNTPOST"></span></dd></dl>
          
<div class="table-liner"></div>          
<dl><dt>Total Members :</dt>
<dd><span class="FORUMCOUNTUSER"></span></dd></dl>
          
<div class="table-liner"></div>          
<dl><dt>Most Online :</dt>
<dd><strong><span class="FORUMONLINEUSER"></span></strong></dd></dl>
  
<div class="table-liner"></div>          
<dl><dt>Newest Member :</dt>
<dd><strong><span class="FORUMLASTUSERLINK"></span></strong></dd></dl>  
  
</div>                                      
</td>
                                          
</tr>
</tbody>
</table>
  
</div>
<!-- END disable_viewonline -->


Tiếp tục, thêm đoạn code sau vào CSS: 
Code:
.table-online {
    height: auto;
    padding: 5px;
    background: #fff;
    border: 1px solid #ddd;  
}


.table-liner {
    margin: 5px 0;  
    border-top: 1px solid #ddd;
}


.statistics-list img {
    height: 35px;
}


.statistics-list {
    line-height: 2.0;
}
  
.statistics-list dl {
    overflow: hidden;
}
  
.statistics-list dt {
    float: left;
    max-width: 100%;
    margin-right: 5px;
}
  
.statistics-list dd {
    float: right;
    text-align: right;
    max-width: 100%;
}  
#codefm


Tags: #code #statics #beautiful


Được sửa bởi vi01239984564 ngày 29/8/2016, 8:29 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : fix)
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Trong CSS dính chùm BBcode thế này là sao @@
 Trả lời bài viết
avatar

vi0123998456468
155
15
Invision
An toàn
Hỗ trợ viên

Bài viết :
68
Points :
155
Like :
15
Invision
An toàn
@Kou94 đã viết:Trong CSS dính chùm BBcode thế này là sao @@
Đã fix, lúc đăng không có ???
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thớt cho cái js ra riêng luôn được không?
 Trả lời bài viết
avatar

vi0123998456468
155
15
Invision
An toàn
Hỗ trợ viên

Bài viết :
68
Points :
155
Like :
15
Invision
An toàn
@Kou94 đã viết:Thớt cho cái js ra riêng luôn được không?
Vậy bạn thay xóa dòng code: 
Code:
<script type="text/javascript" src="http://tinyurl.com/var-fa"></script>

rồi bạn truy cập ACP > Modules > HTML & JAVASCRIPT > Javascript codes management > Create a new javascript bỏ vào dòng code sau :
Code:
(function(){if(window.ActiveXObject)var b=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");else window.XMLHttpRequest&&(b=new XMLHttpRequest);null!=b&&(b.onreadystatechange=function(){if(4==b.readyState&&"undefined"===typeof var_fa_is_done){var_fa_is_done=1;var d,g="FORUMURL FORUMURLINK FORUMNAME FORUMNAMELINK FORUMDESC FORUMBIRTHDAY FORUMAGE FORUMCOUNTFORUM FORUMCOUNTOPIC FORUMCOUNTPOST FORUMCOUNTUSER FORUMONLINEUSER FORUMONLINEDATE FORUMLASTUSER FORUMLASTUSERLINK USERNAME USERLINK USERBIRTHDAY USERAGE USERREGDATE USERLASTVISIT USERCOUNTPOST NOW NOWWITHTIME".split(" ");
for(d=0;d<g.length;d++){var h=g[d],e=b.responseText.replace(RegExp('^.+<li style="margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;"><strong>{'+h+"}</strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>(.*?)</span><br /></li>.+$"),"$1");if(b.responseText!=e){for(var j=document.getElementsByTagName("*")||document.all,c=[],a=-1;++a<j.length;)for(var k=j[a],l=k.className.split(" "),f=0;f<l.length;f++)if(l[f]==h){c.push(k);break}for(a=-1;++a!=c.length;)"INPUT"==c[a].tagName||"TEXTAREA"==
c[a].tagName?c[a].value+=e:c[a].innerHTML+=e}}}},b.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",!0),b.send(null))})();
Tích chọn "In the home page" nhé.
Tags: #helper #help
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá