[Hướng dẫn] Các Variables cần thiết khi rip skin forumotion

avatar

Admin274
548
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
274
Points :
548
Like :
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
1 Số Variables cần thiết khi rip skin

index_body
Code:

{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE} : Tiêu đề của Homepage message trong admin
{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}: Nội dung Homepage message
{CHATBOX_TOP} : vị trí của chatbox trên cùng diễn đàn
{BOARD_INDEX} : Phần chính của forum
{TOTAL_POSTS} : tổng số bài gửi
{TOTAL_USERS} : tổng số thành viên
{NEWEST_USER} : thành viên mới nhất
{TOTAL_USERS_ONLINE} : thống kê đang onl
{LEGEND} : nhóm
{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} : tổng số thành viên có trong chatbox


Index_box

Code:

{catrow.tablehead.L_FORUM} : Tiêu đề chính của box lớn
{catrow.forumrow.FORUM_NAME} : tên box con trong box lớn
{catrow.forumrow.FORUM_DESC} : chú thích cho box con
{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}: tên và link của quản trị box
{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS} : sublink của box con
{catrow.forumrow.TOPICS} : số chủ đề
{catrow.forumrow.POSTS} : số bài viết
{catrow.forumrow.USER_LAST_POST} : bài gửi cuối cùng của box con


mod_recent_topics
Code:

<!-- BEGIN scrolling_row --><!-- END scrolling_row --> : code đặt trong thẻ này chỉ hiện khi bật bài gửi chạy lên chạy xuống
{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE} : Tiêu đề bài gửi mới
{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER} : Người gửi cuối
{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}" thời gian gửi


mod_top_posters , topics_list_box , top_post_users_month  , most_active_starters

Code:

{L_TOP_POSTERS} : Tiêu đề gửi bài nhiều nhất
{L_TOP_POST_USERS_WEEK} : Tiêu đề top gửi bài trong tuần
{L_TOP_POST_USERS_MONTH} : Tiêu đề top gửi bài trong tháng
{L_MOST_ACTIVE_STARTERS} : Tiêu đề top mở chủ đề
<!-- BEGIN POSTER --><!-- END POSTER -->   : Code đặt trong thẻ này hiện người gửi bài + số bài
{POSTER.NAME} : Tên người có số bài nhiều nhất
{POSTER.BARRE} : Tổng số bài viết


mod_most_active_topics , mod_most_viewed_topics
Code:
{L_MOST_ACTIVE_TOPICS} : Tiêu đề chủ để trả lời nhiều nhất
{L_MOST_VIEWED_TOPICS} : Tiêu đề chủ đề xem nhiều nhất
<a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a> : Bài viết
viewtopic_body
Code:

{TOPIC_TITLE} : tên bài đang xem
{POLL_DISPLAY} : code biểu diễn bình chọn
{PAGINATION} : số trang mà topic có
{U_POST_NEW_TOPIC} : link viết bài gửi mới
{U_POST_REPLY_TOPIC} : link viết bài trả lời
{postrow.displayed.COUNT_POSTS} : số đếm cho từng reply
{postrow.displayed.POST_SUBJECT} : tiêu đề của reply
{postrow.displayed.POST_DATE_NEW} : thời gian gửi reply
{postrow.displayed.POSTER_NAME} : tên người gửi
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR} : avatar người gửi
{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}:Tên rank và hình rank người gửi
{postrow.displayed.ONLINE_IMG} : ảnh khi onl
<!-- BEGIN profile_field --><!-- END profile_field --> code trong thẻ này là profile của người gửi
<!-- BEGIN switch_vote_active -->..<!-- END switch_vote_active --> : thẻ này chứa code nút vote
{postrow.displayed.MESSAGE} : nội dung của bài viết
<!-- BEGIN switch_attachments -->....<!-- END switch_attachments --> : Thông tin file đính kèm
{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE} : thông tin việc sửa bài viết
{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW} : chữ ký
{QUICK_REPLY_FORM} : khung gửi bài nhanh


topics_list_box
Code:

{topics_list_box.row.FIRST_POST_TIME} :   Hiển thị thời gian tạo topic
{L_TOPICS} : chú thích tiêu đề bài viết
{topics_list_box.row.L_REPLIES} : Chú thích trả lời bài viết
{topics_list_box.row.L_VIEWS} : Chú thích xem bài viết
{topics_list_box.row.L_LASTPOST} : Chú thích người gửi cuối

<a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE</a> : Tiêu đề bài viết

{topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION} : Chú thích bài viết ( mô tả )
{topics_list_box.row.REPLIES} : Số trả lời
 {topics_list_box.row.VIEWS} : Số lượt xem
{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}  :Thời gian người gửi cuối
{topics_list_box.row.L_BY} : Người gửi cuối
{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} : Tác giả
{topics_list_box.row.LAST_POST_IMG} : icon  overall_header
Code:

<a href="{U_INDEX}" id="pun-logo"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a> : Logo diễn đàn
{switch_h1.MAIN_SITENAME} : Tên diễn đàn
{switch_desc.SITE_DESCRIPTION} : Mô tả diễn đàn
{GENERATED_NAV_BAR}: Navbar mặc định của diễn đànviewcomments_body
Code:
TOPIC_TITLE} : tên bài đang xem
{POLL_DISPLAY} : code biểu diễn bình chọn
{PAGINATION} : số trang mà topic có
{U_POST_NEW_TOPIC} : link viết bài gửi mới
{U_POST_REPLY_TOPIC} : link viết bài trả lời
{postrow.displayed.COUNT_POSTS} : số đếm cho từng reply
{postrow.displayed.POST_SUBJECT} : tiêu đề của reply
{postrow.displayed.POST_DATE_NEW} : thời gian gửi reply
{postrow.displayed.POSTER_NAME} : tên người gửi
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR} : avatar người gửi
{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}:Tên rank và hình rank người gửi
{postrow.displayed.ONLINE_IMG} : ảnh khi onl
<!-- BEGIN profile_field --><!-- END profile_field --> code trong thẻ này là profile của người gửi
<!-- BEGIN switch_vote_active -->..<!-- END switch_vote_active --> : thẻ này chứa code nút vote
{postrow.displayed.MESSAGE} : nội dung của bài viết
<!-- BEGIN switch_attachments -->....<!-- END switch_attachments --> : Thông tin file đính kèm
{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE} : thông tin việc sửa bài viết
{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW} : chữ ký
{QUICK_REPLY_FORM} : khung gửi bài nhanh

Comment
{comment.displayed.POSTER_AVATAR} : avatar người dùng comment
 {comment.displayed.POSTER_NAME} : Tên người Comment
{comment.displayed.POSTER_RANK_NEW}  : Cấp bậc , rank người Comment

{comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}{comment.displayed.profile_field.SEPARATOR} :  profile của người gửi

{comment.displayed.POST_SUBJECT} : Tiêu đề của Comment
{comment.displayed.POST_DATE_NEW} : Thời gian gửi Conment
{comment.displayed.POSTER_NAME} : Tác gia Comment
{comment.displayed.L_ONLINE} : Online
{comment.displayed.MESSAGE} : Bài Comment
{comment.displayed.THANK_IMG} : Cám ơn câu trả lời
{comment.displayed.QUOTE_IMG}  : Trích dẫn Comment
{comment.displayed.EDIT_IMG} : Sửa Comment
{comment.displayed.DELETE_IMG}  : Xóa Comment#codefm


Được sửa bởi Admin ngày 29/9/2016, 9:15 am; sửa lần 1.
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav216
309
45
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
216
Points :
309
Like :
45
Punbb
Quản trị
cá này có ích này
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
{postrow.displayed.COUNT_POSTS} làm sao để hiển thị link vậy Admin?
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49233
501
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
233
Points :
501
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Đây:
Code:
<a class="hashpost" href="?showpost=p{postrow.displayed.U_POST_ID}"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a>
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt238
389
81
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
238
Points :
389
Like :
81
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
dùng <a href bạn ơi
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Ťitus đẹp trai đã viết:Đây:
Code:
<a class="hashpost" href="?showpost=p{postrow.displayed.U_POST_ID}"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a>
Cảm ơn nhiều nhé Very Happy
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Mình chèn variables này trong viewcomments nhưng nó không hoạt động? không hiểu tại sao?
Code:
{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN174
365
135
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
174
Points :
365
Like :
135
Invision
Quản trị
OFF FM
@Kou94 đã viết:Mình chèn variables này trong viewcomments nhưng nó không hoạt động? không hiểu tại sao?
Code:
{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
thử lại cái này xem s
Code:
{topics_blog_box.row.POST_DATE_NEW}
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
@lasperpen Chèn cả 2 luôn nhưng không được cái nào Sad
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN174
365
135
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
174
Points :
365
Like :
135
Invision
Quản trị
OFF FM
để sáng mình test lại coi s Very Happy tại h đang coi phim kaka
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
@lasperpen đã viết:để sáng mình test lại coi s Very Happy tại h đang coi phim kaka
Đặt gạch hóng :3
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN174
365
135
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
174
Points :
365
Like :
135
Invision
Quản trị
OFF FM
Code:
{topics_blog_box.row.LAST_POST_TIME}
Đấy dành cho topic blog box Very Happy
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
@lasperpen đã viết:
Code:
{topics_blog_box.row.LAST_POST_TIME}
Đấy dành cho topic blog box Very Happy
Thế còn trong viewcomments?
 Trả lời bài viết
avatar

dksFeed154
237
25
Punbb
Your Name?
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
154
Points :
237
Like :
25
Punbb
Your Name?
like! có ích ^^
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá