[Code] Sử dụng "Variables" ở mọi nơi trên forum.

avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Mô tả:

Variables sẽ giúp bạn làm hiển thị một số thông tin của diễn đàn và của thành viên trong diễn đàn

Cách làm:

ACP >> Display >> QLTT
Chèn code sau vào cuối overall_header
Code:
<script type="text/javascript" src="http://codeforumotion.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
Bây giờ chúng ta đã có thể chèn "Variables", nhưng có 1 chút khác biệt
Thay vì sử dụng dấu ngoặc {USER...} hay {FORUM...} như bình thường, bạn phải Chèn như 1 tag html với class là tên Variables

Ví dụ:
Code:
<span class="USERNAME"></span>
Sẽ hiển thị tên người đang xem

Ví dụ 2:
Code:
<span class="FORUMAGE">Ngày hoạt động : </span>
<span class="FORUMCOUNTFORUM">Số bài viết : </span>
<span class="FORUMCOUNTOPIC">Số topic : </span>
Sẽ hiển thị :
Ngày hoạt động : 1699
Số bài viết : 69
Số topic : 17138

Danh sách một số từ thay thế:

Code:
DIỄN ĐÀN
{FORUMURL} : Địa chỉ forum
{FORUMURLINK} : Liên kết
{FORUMNAME} : Tên diễn đàn
{FORUMNAMELINK} : Liên kết
{FORUMDESC} : Mô tả diễn đàn
{FORUMBIRTHDAY} : Diễn đàn bắt đầu
{FORUMAGE} : Số ngày hoạt động
{FORUMCOUNTFORUM} : Số chuyên mục
{FORUMCOUNTOPIC} : Tổng số chủ đề
{FORUMCOUNTPOST} : Tổng số bài gửi
{FORUMCOUNTUSER} : Tổng số thành viên
{FORUMONLINEUSER} : Thành viên trực tuyến
{FORUMONLINEDATE} : Truy cập cùng lúc nhiều nhất
{FORUMLASTUSER} : Thành viên mới đăng ký
{FORUMLASTUSERLINK} : Liên kết

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG
{USERNAME} : Tên truy cập
{USERLINK} : Xem lý lịch thành viên
{USERBIRTHDAY} : Sinh nhật
{USERAGE} : Tuổi
{USERREGDATE} : Ngày tham gia
{USERLASTVISIT} : Truy cập cuối
{USERCOUNTPOST} : Số lượng bài gửi
{NOW} : Ngày tháng
{NOWWITHTIME} : Ngày tháng/giờ
#codefm

Tags: #code #forumotion
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá