[Code] Trích dẫn nhanh trượt xuống không chuyển trang

avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Mô tả

- Khi bạn nhấp vào nút trích dẫn trong bài viết thì sẽ không bị chuyển trang và thay vào đó là trượt xuống khung trả lời nhanh để tiếp tục trích dẫn.

Hướng dẫn

ACP >> Modules >> Javascript codes management

Title * : Trích dẫn nhanh
Placement : In the topic
Javascript Code * :
Code:
$(function () {
        $('a[href*="mode=quote"]').click(function () {
              var datahref = $(this).attr('href');
                $.get(datahref , function (a) {
        var datatext = $(a).find('#text_editor_textarea[name="message"]').val();
        $(".sceditor-container textarea").val(datatext);
        $(".sceditor-container iframe").contents().find('body').html(datatext);
                });
                $('body').stop().animate({
                        scrollTop: $('#quick_reply').offset().top
                    }, 3000);
                return false;
            });
});
Vậy là xong rồi, ra bài viết thử nghiệm đi nào !
#codefm

Tags: #code
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá