[code] jquery Tạo Prefix ( tiêu ngữ )

avatar

the_dav216
309
45
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
216
Points :
309
Like :
45
Punbb
Quản trị
Không biết anh em đã share cái này chưa:) chứ mấy năm trước mình toàn edit ở themes hi

demo:  

Trong đó bạn thay mấy cái prefix1 2 3 4 đi nhé :)

Code:
<script>var prefixes = ["prefix1","prefix2","prefix3","prefix4"];
   var _pm = false;
    var chk = false;
    function toMenu(a) {
      var htmlpre = '<select style="margin-right:5px" id="prefix" size="1"><option value="">(None)</option>';
      for (i in a)
      htmlpre += '<option value="' + a[i] + '">' + a[i] + '</option>';
      htmlpre += '</select>';
      return htmlpre;
    }
    function checkpre(ar, input) {
      for (i in ar) {
          var p = new RegExp("\" + ar[i], "g");
          var title = input.substr(0, input.indexOf(']'));
          if (p.test(title)) return ar[i];
      }
      return "";
    }
    $(function () {
      if (_pm) chk = /\privmsg/.test(location.href);
      if (/\/post/.test(location.href) || chk) {
          $(toMenu(prefixes)).insertBefore("input[name=subject][type=text]");
          var mw = $("#prefix").width() + 5;
          $("input[name=subject]").css("width", $("input[name=subject]").width() - mw);
          var t = $("[name=subject]").val();
          var cur = checkpre(prefixes, t);
          if (cur != "") {
            $("[value=" + cur + "]").attr("selected", "selected");
            $("input[name=subject]").val(t.replace('[' + cur + ']', '').trim());
          }
          $("input[name=post]").click(function () {
            var sub = $("input[name=subject]").val().trim();
            if (sub != "" && $("#prefix").val() != "")
                $("input[name=subject]").val("[" + $("#prefix").val() + "] " + sub);
          });
      }
    });</script>


cách 1: cho code kia vào posting body
cách 2 :  lấy mỗi js bỏ
Code:
<script>
 trong đi vào cho vào host js của fm tùy các bạn
Tags: #prefix
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá