[Code] Bản phím ảo khi đăng nhập

avatar

vi0123998456453
119
12
Punbb
An toàn
Hỗ trợ viên

Bài viết :
53
Points :
119
Like :
12
Punbb
An toàn
Demo:


Vào Overall_header, tìm đoạn code:
Code:
<!-- END switch_user_logged_out -->

Thay bằng code:
Code:
<script type="text/javascript">
    <!--
      var vsk_only = false;
      var vsk_allpassword = true;
    // -->
    </script><script type="text/javascript"  src="http://itvnn.net/clientscript/vsk_keyboard.js"></script>

Tags: #code #keyboard #ảo #bàn-phìm #login #đăng-nhập
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá