[Code] Đăng nhập tự động sau khi đăng ký

avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM

Demo

:
Thử rồi mới biết Very Happy

JS


- In all pages
Code:
$(function() {
  if(_userdata.session_logged_in < 1) {
    var form = $('#form_confirm');
    if(form.length) {
    form.find('input[name="submit"]').click(function(d) {
        var user = $('input[name="username"]').val(), pass = $('input[name="password"]').val();
        if($('input[name="password_confirm"]').val() == pass) {
            var arr = [];
            arr.push({"username":  user, "password": pass});
            localStorage.setItem('register_member', JSON.stringify(arr));
        }
    });
    }
    var stored_items = JSON.parse(localStorage.getItem('register_member'));
    if(stored_items) {
        $.each(stored_items, function(key, val) {
          $.post('/login', {
            username: val.username,
            password: val.password,
            login: 1
          }).done(function(e) {
            localStorage.removeItem('register_member');
            location.href = '/forum';
          });
        });
    }
  }
});
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
All ver hả thím
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM
t k ghi ver nào là all rồi
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá