[Hỏi đáp] bị lỗi Qickredy ai fix dùm ạ

avatar

nkoxdl68
135
19
Punbb
An toàn
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
Demo:


link forum: http://kingofprivate.clubme.net/

acc test: nhoxdl - nhoxdl123

ai fix dùm với ạ c.ơn trước ạ...
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Xung đột rồi , kiểm tra lại js
 Trả lời bài viết
avatar

nkoxdl68
135
19
Punbb
An toàn
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
vào kiểm tra dùm mình đc k mình mới tập tành forumvi
 Trả lời bài viết
avatar

ngao382_cover38
55
5
Punbb
An toàn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
38
Points :
55
Like :
5
Punbb
An toàn
vao css xóa toàn bộ code wiewtopic_body củ đi, nếu vẫn không được nên xem lại JS
 Trả lời bài viết
avatar

nkoxdl68
135
19
Punbb
An toàn
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
bạn có fb k cho mình xin để nc mình mới tập tành forumvi à
 Trả lời bài viết
avatar

ngao382_cover38
55
5
Punbb
An toàn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
38
Points :
55
Like :
5
Punbb
An toàn
@nkoxdl đã viết:bạn có fb k cho mình xin để nc mình mới tập tành forumvi à

về vấn đề của bạn, nếu muốn ngay và liền bạn nên Pm chủ Skin đã share skin nhé.
Bạn có thể vào xem CSS xem còn xót lại css viewtopic_body cũ không, nếu không nên xem lại JS hoạc xem forum đang ở chế độ diễn đàn hay là Blog . Thân chào bạn.
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Yêu cầu bạn sửa lại title bài viết nhé , còn về vấn đề thì thêm vào cuối view_topic code sau :

Code:
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49238
515
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
238
Points :
515
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Tắt hết Js rồi vào topic thử xem còn bị không
 Trả lời bài viết
avatar

nkoxdl68
135
19
Punbb
An toàn
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
e chưa sử dụng js a ơi
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49238
515
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
238
Points :
515
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Thế copy template header hiện tại lại và cho template header về mặc định xem còn bị không
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Tìm trong head :

Code:
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

thay bằng

Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

Vào posting_body thay dòng đầu tiên = code này

Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
 Trả lời bài viết
avatar

nkoxdl68
135
19
Punbb
An toàn
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Bài viết :
68
Points :
135
Like :
19
Punbb
An toàn
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
function lang_vi(a){a=a.toLowerCase();a=a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g,"a");a=a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g,"e");a=a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g,"i");a=a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g,"o");a=a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,"u");a=a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g,"y");a=a.replace(/\u0111/g,"d");return a=a.replace(/\W+/g,"-")};  var path = location.pathname;canonical = path + location.search + location.hash;if (/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/.test(path)) {history.replaceState(null, null, canonical.slice(1).replace(/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/, "-" + lang_vi(document.title)));} //]]></script>
 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
 <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

        var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
        var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

        if (width_max > 0)
        {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            if (slid_vert)
            {
              var height_max = h_perso;

              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                    height_max = $(this).height();
                  }
              } );

              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>

<body>
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
        <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
        {LOGIN_POPUP_MSG}
        <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
              <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
              <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
              <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
        </div>
      </div>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

  <header id="theme-header" class="theme-header">
                  <div class="top-nav">
                       
            <div class="top-menu"><ul id="menu-top-menu" class="menu">
<li><a title="Diễn đàn game private" href="/">Diễn đàn game</a></li>
<li><a title="Trợ giúp" href="/">Trợ giúp</a></li>
<li><a title="Bài mới gửi hôm nay" href="/">Có gì mới</a></li>
                                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<li> <a title="Xem thông tin lý lịch của bạn." href="/profile?mode=editprofile">Lý lịch</a> </li>
<li> <a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a> </li>
<li> <a title="Bạn muốn thoát chứ ?" href="{U_LOGIN_LOGOUT}" style="background: #4536EF;color: #FFFFFF;">{L_LOGIN_LOGOUT}</a> </li>
                                  <!-- END switch_user_logged_in -->                               
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<li><a title="Đăng ký" href="/register">Đăng ký</a></li>
<li><a title="Đăng nhập nào ^ ^" href="/login" style=" background: #ef3636; color: #D6FF00; ">Đăng nhập</a></li>
 <!-- END switch_user_logged_out -->
                                 
</ul>
                                  <select id="top-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="/">&nbsp;Diễn đàn game</option>
                                  <option value="/">&nbsp;Có gì mới</option>
                                  <option value="/register">&nbsp;Đăng ký</option>
                                  <option value="/login">&nbsp;Đăng Nhập</option></select></div>
                  <div class="search-block">
                  <form method="get" id="searchform" action="/">
                    <button class="search-button" type="submit" value="Search"></button> 
                    <input type="text" id="s" name="s" value="Tìm kiếm..." onfocus="if (this.value == 'Tìm kiếm...') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Tìm kiếm...';}">
                  </form>
              </div><!-- .search-block /-->
     
 
        </div><!-- .top-menu /-->
       
      <div class="header-content">
        <div class="logo">
        <h1>                        <a title="Tin tức game" href="/">
              <img src="http://i.imgur.com/qYC2G3K.png" alt="Tin tức game" style=" width: 285px; height: 90px; background: #1D1D1D; border-left: 1px solid #fff; ">
                          </a>
        </h1>        </div><!-- .logo /-->
        <div class="ads-top">              <div style="overflow: hidden; position: relative; margin: 0px auto ! important;"><div style="z-index: 100; margin: 0 auto !important; height:90px ;width:685px;"><embed width="685px" height="90px" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" wmode="opaque" quality="high" name="doubleLinkFlashAd" id="doubleLinkFlashAd" style="undefined" src="http://www.doublelink.net/Images/Banner/2013/11/28/728x90_179845.swf" type="application/x-shockwave-flash"><div style="clear:both; width:0; height:0;"></div> </div><div name="overDivContent" style="overflow:hidden; z-index:1000; position:absolute; height:90px ;width:685px;margin: 0 auto !important; left: 0; top: 0; right:0;"><a href="http://goo.gl/tI1vFZ" onclick="window.open(this.href);return false;" style="display:block; width:100%; height:100%;"> </a></div></div>            </div>        <div class="clear"></div>
      </div> 
                         
                         
                     
                         
                         
                        <nav id="main-nav" class="fixed-enabled">
            <div class="main-menu"><ul id="menu-header-menu" class="menu"><li id="menu-item-9973" class="menu-item-home  menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  current-menu-item  current_page_item"><a href="/">Home</a></li>
                                  <li><a href="/f6-forum">Game private</a></li>
                                  <li><a href="/f32-forum">Tim tức game</a></li>
                                  <li><a href="/f24-forum">Tin tức 24h</a></li>
                                  <li><a href="/c4-category">Hack game</a></li>
                                  <li><a href="/f48-forum">Thư viện truyện</a></li>
                                  <li><a href="/f55-forum">Âm nhạc</a></li>
                                  <li><a href="/f64-forum">Thư giản</a></li>
                                  <li><a href="/f60-forum">Thơ văn</a>
  <ul class="lasper123">
    <li><a href="/f61-forum" class="documents">Thơ sưu tầm</a></li>
    <li><a href="/f63-forum" class="messages">Thơ chế</a></li>
    <li><a href="/f62-forum" class="signout">Văn sưu tầm</a></li>
  </ul>
                                  </li>
                                  <li><a href="/f72-">Phim ảnh</a>
  <ul class="lasper123">
  <li><a href="/f71-forum" class="documents">Clip vui</a></li>
  <li><a href="/f70-forum" class="messages">Phim hoạt hình</a></li>
  <li><a href="/f69-forum" class="signout">Hài - tiểu phẩm</a></li>
  <li><a href="/f68-forum" class="signout">Xưởng phim online</a></li>
  </ul>
                                  </li>
                                  <li><a href="/c6-category">CNTT & FM </a></li>
                                  </ul></div>                        <a href="/feed" class="random-article tieicon-shuffle ttip" title="Random Article"></a>
                    </nav>
                         
                          <!-- .main-nav /-->
                     
              </header>
                  <!-- #header /-->
                  <div class="breaking-news">
      <span>Hot</span>
           
              <ul>
                    <li><a href="/10145-share-vipcode-chi-ton-cuc-gia-tri-game-tan-tien-kiem.html" title="Share vipcode Chí Tôn cực giá trị game Tân Tiên Kiếm">Share vipcode Chí Tôn cực giá trị game Tân Tiên Kiếm</a></li>
                    <li><a href="/10018-tinh-than-bien-tang-1000-giftcode-huyet-ma-nhan-dip-open-beta.html" title="Tinh Thần Biến tặng 1000 GiftCode Huyết Ma nhân dịp Open Beta">Tinh Thần Biến tặng 1000 GiftCode Huyết Ma nhân dịp Open Beta</a></li>
                    <li><a href="/9995-vo-lam-truyen-ky-co-gi-khien-game-thu-say-me.html" title="Võ Lâm Truyền Kỳ có gì khiến game thủ say mê?">Võ Lâm Truyền Kỳ có gì khiến game thủ say mê?</a></li>
                    <li><a href="/9987-top-5-kieu-nu-dang-lam-chao-dao-cong-dong-vua-bong-ro.html" title="Top 5 kiều nữ đang làm “chao đảo” cộng đồng Vua Bóng rổ">Top 5 kiều nữ đang làm “chao đảo” cộng đồng Vua Bóng rổ</a></li>
                    <li><a href="/9975-10-game-online-pho-bien-nhat-tai-trung-quoc-nua-dau-nam.html" title="10 game online phổ biến nhất tại Trung Quốc nửa đầu năm">10 game online phổ biến nhất tại Trung Quốc nửa đầu năm</a></li>
                    <li><a href="/9958-tao-nghi-choi-lol.html" title="“Tao nghỉ chơi LoL”">“Tao nghỉ chơi LoL”</a></li>
                    <li><a href="/9951-cung-ngam-7-guong-mat-thien-than-cuoc-thi-miss-bong-ro-2013.html" title="Cùng ngắm 7 gương mặt “thiên thần” cuộc thi Miss Bóng Rổ 2013">Cùng ngắm 7 gương mặt “thiên thần” cuộc thi Miss Bóng Rổ 2013</a></li>
                    <li><a href="/9940-di-tim-hieu-su-mat-thiet-giua-hot-girl-va-game-online.html" title="Đi tìm hiểu sự mật thiết giữa hot girl và game online">Đi tìm hiểu sự mật thiết giữa hot girl và game online</a></li>
                    <li><a href="/9712-8-game-nhap-vai-cho-ps3-hay-nhat-moi-thoi-dai.html" title="8 game nhập vai cho PS3 hay nhất mọi thời đại">8 game nhập vai cho PS3 hay nhất mọi thời đại</a></li>
                    <li><a href="/9678-4-game-online-co-nhan-vat-nu-nong-bong-nhat.html" title="4 game online có nhân vật nữ “nóng bỏng” nhất">4 game online có nhân vật nữ “nóng bỏng” nhất</a></li>
                  </ul>
             

                  <script type="text/javascript">
        jQuery(document).ready(function(){
                        createTicker();
                    });
      </script>
  </div>
                 
                 
                  <!-- .breaking-news -->

  <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
        <div class="container_IE">
            <div class="pun">
             
              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                    <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                    <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                          <div id="container">
                              <div id="content">
                               
                                <div id="main">
                                    <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                </div>
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
            </div>
        </div>
      </div>
  </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
   
 
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49238
515
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
238
Points :
515
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Xóa đoạn này đi xem
Code:
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
function lang_vi(a){a=a.toLowerCase();a=a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g,"a");a=a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g,"e");a=a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g,"i");a=a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g,"o");a=a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,"u");a=a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g,"y");a=a.replace(/\u0111/g,"d");return a=a.replace(/\W+/g,"-")};  var path = location.pathname;canonical = path + location.search + location.hash;if (/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/.test(path)) {history.replaceState(null, null, canonical.slice(1).replace(/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/, "-" + lang_vi(document.title)));} //]]></script>
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav217
311
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
217
Points :
311
Like :
46
Punbb
Quản trị
Đã giải đáp :)
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá