[Hỏi đáp] Cái nút XEM THÊM bị chuyển sang trang Forum là sao nhỉ

avatar

huyvip83185
320
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
320
Like :
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Tại trang Home HTML của mình sao cái nút XEM THÊM của mình ở trang chủ khi XEM THÊM tiếp nó lại chuyển sang trang diễn đàn nhỉ

Mình muốn nút XEM THÊM vẫn hiễn ở trong trang chủ thì làm như thế nào

mình còn thiếu code gì không nhỉ.....???

Các Pro giúp mình nhé

Demo trang
Code:
http://thainguyennews.forumvi.com/h29-page

Đây là ảnh Demo Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM
vào search_results_posts thay hết thành code sau
Code:
<script src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>
<ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
   <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
   {NAV_CAT_DESC}
   <li>{L_SEARCH_TITLE}</li>
</ul>

<div class="pagination">
   {PAGINATION}
</div>
<div class="clear"></div><br />

<div class="borderwrap">
   <div class="maintitle"><h2>{L_SEARCH_MATCHES}</h2></div>
</div>
   <!-- BEGIN searchresults -->


   <div class="post search-results-posts">
      <div class="post-container">
         <div class="postbody clearfix">

            <div class="postprofile">
               <div class="postprofile-head post-header">
                  <h3>
                     <span class="username">{searchresults.POSTER_NAME}</span>
                  </h3>
               </div>
               <ul class="post-options">
                  <li><span class="label">{L_FORUM}:</span> <a class="postdetails catLink" href="{searchresults.U_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></li>
                  <li><span class="label">{L_TOPIC}:</span> <a class="postdetails titLink" href="{searchresults.U_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a></li>
                                          <li><span class="label">{L_REPLIES}:</span> <span class="repNumber">{searchresults.TOPIC_REPLIES}</span></li>
                                          <li><span class="label">{L_VIEWS}:</span> <span class="viewNumber">{searchresults.TOPIC_VIEWS}</span></li>
               </ul>
            </div>
            <div class="postbody-head post-header">
               <h3><a href="{searchresults.U_POST}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a> - {searchresults.POST_DATE}</h3>
            </div>

            <div class="post-entry">
               <div class="entry-content">
                  <p>{searchresults.MESSAGE}</p>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- END searchresults -->


   <div class="pagination">
      {PAGINATION}
   </div>
   <br />
   <p class="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></p>


<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    (function(a) {
        a('strong:contains("Tags: ")').hide().prev("br, hr").hide().prev("hr").hide();
        a('a[title^="See all tagged subjects with:"]', ".post-entry").replaceWith(function() {
            return a("<a>", {
                href: this.href,
                "class": "tags",
                text: this.textContent.replace("#", "").replace(/-/g, " ")
            })
        });
        a(".post-entry").each(function() {
            a(this).find(".tags").wrapAll('<div class="tagsGroup"></div>')
        })
    })(jQuery); //]]>
</script>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83185
320
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
320
Like :
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
anh läsperpen đã viết:vào search_results_posts thay hết thành code sau
Code:
<script src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>
<ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
 <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
 {NAV_CAT_DESC}
 <li>{L_SEARCH_TITLE}</li>
</ul>

<div class="pagination">
 {PAGINATION}
</div>
<div class="clear"></div><br />

<div class="borderwrap">
 <div class="maintitle"><h2>{L_SEARCH_MATCHES}</h2></div>
</div>
 <!-- BEGIN searchresults -->


 <div class="post search-results-posts">
 <div class="post-container">
 <div class="postbody clearfix">

 <div class="postprofile">
 <div class="postprofile-head post-header">
 <h3>
 <span class="username">{searchresults.POSTER_NAME}</span>
 </h3>
 </div>
 <ul class="post-options">
 <li><span class="label">{L_FORUM}:</span> <a class="postdetails catLink" href="{searchresults.U_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></li>
 <li><span class="label">{L_TOPIC}:</span> <a class="postdetails titLink" href="{searchresults.U_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a></li>
                                          <li><span class="label">{L_REPLIES}:</span> <span class="repNumber">{searchresults.TOPIC_REPLIES}</span></li>
                                          <li><span class="label">{L_VIEWS}:</span> <span class="viewNumber">{searchresults.TOPIC_VIEWS}</span></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="postbody-head post-header">
 <h3><a href="{searchresults.U_POST}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a> - {searchresults.POST_DATE}</h3>
 </div>

 <div class="post-entry">
 <div class="entry-content">
 <p>{searchresults.MESSAGE}</p>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- END searchresults -->


 <div class="pagination">
 {PAGINATION}
 </div>
 <br />
 <p class="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></p>


<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    (function(a) {
        a('strong:contains("Tags: ")').hide().prev("br, hr").hide().prev("hr").hide();
        a('a[title^="See all tagged subjects with:"]', ".post-entry").replaceWith(function() {
            return a("<a>", {
                href: this.href,
                "class": "tags",
                text: this.textContent.replace("#", "").replace(/-/g, " ")
            })
        });
        a(".post-entry").each(function() {
            a(this).find(".tags").wrapAll('<div class="tagsGroup"></div>')
        })
    })(jQuery); //]]>
</script>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

Chưa đâu cho vào hỏng trang Home luôn
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM
cho vào search_results_posts cơ mà ?????
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83185
320
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
320
Like :
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
anh läsperpen đã viết:cho vào search_results_posts cơ mà ?????

mình thay vào thì khung Home bị vỡ
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83185
320
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
320
Like :
63
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
@huyvip83 đã viết:
anh läsperpen đã viết:cho vào search_results_posts cơ mà ?????

mình thay vào thì khung Home bị vỡ

läsperpen ơi vãn vậy không được vẫn y như cũ.....đây này:....
Code:
http://thainguyennews.forumvi.com/h29-page
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá