[Code] Css respoonsive mobile img forumotion hotrofm.net

avatar

Admin287
569
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
287
Points :
569
Like :
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai

Css respoonsive mobile img forumotion hotrofm.net


Để khắc phục lỗi ảnh to ở mobie của forumotion bạn cho code sau

Trước khi dùng Css respoonsive mobile
Sau khi dùng Css respoonsive mobile
Ở 1 số forum sử dụng nhiều ảnh có thể sẽ bị thò ảnh ra ngoại bạn có thể cho code này vào để ở mobile ảnh không bị quá to

Code:
#mpage-body-modern .post-content img {  max-width:100%;}

Hoặc

Code:

/* css respoonsive mobile img forumotion hotrofm.net */
.post-content img{max-width:800px}
@media (max-width:1200px){#mpage-body-modern .post-content img{max-width:700px}}
@media (max-width:1024px){#mpage-body-modern .post-content img{max-width:600px}}
@media (max-width:800px){#mpage-body-modern .post-content img{max-width:500px}}
@media (max-width:600px){#mpage-body-modern .post-content img{max-width:400px}}
@media (max-width:480px){#mpage-body-modern .post-content img{max-width:300px}}
@media (max-width:320px){#mpage-body-modern .post-content img{max-width:280px}}

Tags: #code
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá