[Code] code noel đếm ngày đến noel 2018

avatar

Admin274
548
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
274
Points :
548
Like :
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai

Code noel đếm ngày đến noel 2018




Code:
<style type="text/css">

      .govde { width:100%;}
      .solust { width:272px; height:283px; position:fixed; top:0; left:0; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/rhqcdoqste1nihw/leftimg.png') no-repeat top left; z-index:1; }
      .sagust { width:281px; height:268px; position:fixed; top:0; right:0; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/px0fxy41sumqeuj/rightimg.png') no-repeat top left; z-index:1; }
      .orta { display:block; width:500px; height:201px; position:fixed; top:0px; left:50%; margin-left:-250px; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/swmgqs0o0wz45gn/centerimg.png') no-repeat top left; z-index:70; overflow:hidden; cursor:pointer; }

      .orta span { display:block; width:100%; font-family:'Lobster Two'; text-align:center; }
      .orta .day { font-size:20px; font-weight:bold; color:#383131; padding-top:10px; }
      .orta .time { font-size:37px; font-weight:400; color:#d21027; padding-top:5px; }
      .red { color:#c43042; font-weight:bold; text-decoration:none; }
   
   </style>
   
   <div class="govde">
        <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" class="solust"></div>
        <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" class="sagust"></div>
        <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" id="cntdwn" class="orta"></div>
    </div>
   
    <script type="text/javascript" language="javascript">
    // <![CDATA[
        TargetDate = "12/25/2017 00:00 AM";
        BackColor = "transparent";
        ForeColor = "navy";
        CountActive = true;
        CountStepper = -1;
        LeadingZero = true;
        DisplayFormat = '<span class="day">%%D%% ngày nữa đến Noel!</span> <span class="time">%%H%%:%%M%%:%%S%%</span>';
        FinishMessage = '<span class="red">Happy New Year!</span> <span class="red">Merry Christmas 2018!</span>';
        // ]]>
    </script>
    <script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/9q2oytonm2w5run/time.js"></script>
   
   
   
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83185
319
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
319
Like :
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
@Admin đã viết:

Code noel đếm ngày đến noel 2018






Code:
<style type="text/css">

 .govde { width:100%;}
 .solust { width:272px; height:283px; position:fixed; top:0; left:0; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/rhqcdoqste1nihw/leftimg.png') no-repeat top left; z-index:1; }
 .sagust { width:281px; height:268px; position:fixed; top:0; right:0; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/px0fxy41sumqeuj/rightimg.png') no-repeat top left; z-index:1; }
 .orta { display:block; width:500px; height:201px; position:fixed; top:0px; left:50%; margin-left:-250px; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/swmgqs0o0wz45gn/centerimg.png') no-repeat top left; z-index:70; overflow:hidden; cursor:pointer; }

 .orta span { display:block; width:100%; font-family:'Lobster Two'; text-align:center; }
 .orta .day { font-size:20px; font-weight:bold; color:#383131; padding-top:10px; }
 .orta .time { font-size:37px; font-weight:400; color:#d21027; padding-top:5px; }
 .red { color:#c43042; font-weight:bold; text-decoration:none; }
 
 </style>
 
 <div class="govde">
        <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" class="solust"></div>
        <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" class="sagust"></div>
        <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" id="cntdwn" class="orta"></div>
    </div>
 
    <script type="text/javascript" language="javascript">
    // <![CDATA[
        TargetDate = "12/25/2017 00:00 AM";
        BackColor = "transparent";
        ForeColor = "navy";
        CountActive = true;
        CountStepper = -1;
        LeadingZero = true;
        DisplayFormat = '<span class="day">%%D%% ngày nữa đến Noel!</span> <span class="time">%%H%%:%%M%%:%%S%%</span>';
        FinishMessage = '<span class="red">Happy New Year!</span> <span class="red">Merry Christmas 2018!</span>';
        // ]]>
    </script>
    <script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/9q2oytonm2w5run/time.js"></script>
 
 
 
cho code này vào đâu là hợp lý nhỉ
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav216
310
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
216
Points :
310
Like :
46
Punbb
Quản trị
thường cho vào header hoặc footer. tùy mà cân đối thôi thế cũng hỏi
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá